Essays about: "kötider"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word kötider.

 1. 1. Estimating Median Visiting Times using Re-identification

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Johan Rodhe; Gustaf Oxenstierna; [2018]
  Keywords : Machine learning; Computer vision; Image analysis; Re-identification; Deep learning; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Using customer visiting times stores can analyse customer behaviour and gain insights to help improve the store experience. This thesis investigates the possibility of using person re-identification to create a system that can estimate the median visiting time. Neural networks were used to analyse images of persons from two different views. READ MORE

 2. 2. Mobile Application for Informative Communication During Sports Events

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Teodor Carlsson; Linnea Gunnarsson; Sebastian Lindgren; Maria Lindqvist; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The student sports event Studentiaden is a yearly occurring event arranged by Swedish University Sports Federation (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) in collaboration with local student sports associations. During Studentiaden approximately 500 to 1000 students participate every year from all across Sweden. READ MORE

 3. 3. Inference of buffer queue times in data processing systems using Gaussian Processes : An introduction to latency prediction for dynamic software optimization in high-end trading systems

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Otto Hall; [2017]
  Keywords : gaussian processes; latency prediction; buffer queue times; non-parametric models; machine learning; direct market access; trading systems; microstructure market data; dynamic software optimisation;

  Abstract : This study investigates whether Gaussian Process Regression can be applied to evaluate buffer queue times in large scale data processing systems. It is additionally considered whether high-frequency data stream rates can be generalized into a small subset of the sample space. READ MORE

 4. 4. Ekonomi vid användning av en 68-tonsflisbil istället för den traditionella 60-tonsflisbilen

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Isak Forsberg; [2017]
  Keywords : flislastbilar; lastfyllnadsgrad; bränsleförbrukning;

  Abstract : Vid införskaffning av råvara till industrier är 1/3 av den totala kostnaden kopplat till transporter till industri. Dessa transporter släpper även ut stora mängder växthusgaser och för att minska både de ekonomiska kostnaderna och de miljömässiga konsekvenserna av transporter kan en ökning av nyttolasten på lastbilarna vara en väg att gå. READ MORE

 5. 5. Simulering av kötider för en alternativ trucklösning vid Holmens kombinat i Iggesund : Simulation of queueing times for an alternative unloading solution at the integrated milll in Iggesund

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sofia Wahlström Bergstedt; Elin Kollberg; [2014]
  Keywords : händelsestyrd simulering; sågverk; massabruk; kötider; lossning;

  Abstract : Dagens låga lagervolymer vid industrierna har inneburit högre krav på transportstyrningen av ankommande virke för att säkerhetsställa en kontinuerlig råvaruförsörjning. Kombinatet i Iggesund, som är en del av Holmen AB, har sett potential att effektivisera sin vedhantering vid det massabruk samt sågverk som utgör kombinatet. READ MORE