Essays about: "kött"

Showing result 1 - 5 of 197 essays containing the word kött.

 1. 1. Raman spectroscopy in neurosurgery

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Saga Bergqvist; [2020]
  Keywords : Raman spectroscopy; brain tumor; diagnosis;

  Abstract : Brain tumors or brain cancer is a disease than affects people of all ages. The median age of a person living with a brain tumor is 60 years, it is however a disease that affects children and young adults in high grade. READ MORE

 2. 2. The fate of flesh : A study of the second and third century CE Christian perception of the body

  University essay from Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Author : Nicoline Odergren; [2020]
  Keywords : Christian; body; flesh; Paul; soul; deadness; kristen; kropp; kött; Paulus; själ; dödhet;

  Abstract : This paper studies the perception of the Christian body during the second and third centuries CE. It engages with this question with the aid of early Christian literature from this time period, additionally containing a particular focus on how the Pauline theology of the body influenced later Christian bodily conceptions. READ MORE

 3. 3. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 4. 4. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 5. 5. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : antibiotika; resistens; animalieproduktion; kött;

  Abstract : Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. READ MORE