Essays about: "kött"

Showing result 1 - 5 of 214 essays containing the word kött.

 1. 1. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erika Ohlsson; [2022]
  Keywords : köttkvalitet; fettsyrasammansättning; slaktgris; ensilage; vallfoder; proteinfodermedel;

  Abstract : Ensilage är en potentiell proteinkälla till gris då vallens aminosyraprofil passar grisens behov bra. I Sverige är förutsättningarna för vallodling goda och vallen har positiv inverkan på odlingsmarken. Vallen kan även skapa ett mervärde då den har positiva effekter på grisens välfärd samt är lokalt odlad. READ MORE

 2. 2. Product development of side-stream press cake through fermentation

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Jacob Eriksson; [2022]
  Keywords : Food technology; Livsmedelsteknologi; Fermentation; Product development; Rhizopus oligosporus; Lactic acid bacteria; Press cake; Side-stream; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : People in the EU are increasingly turning towards eating more plant-based foods with a lower climate impact than meat and dairy products. The subsequent increase in the production of plant-based products has resulted in large volumes of side-stream press cake, which up until now has mainly been used for animal fodder. READ MORE

 3. 3. Bacterial contamination on pork necks and loins

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Henrik Johansson; [2022]
  Keywords : Pork meat; Pork loins; Pork necks; chops; food safety; food control; contamination;

  Abstract : The aim of the study was to investigate if there is a difference in the quantity of bacteria that could affect the shelf life of pork loins and pork necks. Samples from pork loins and pork necks from a cutting plant was analysed during three occasions during three weeks. READ MORE

 4. 4. Kött- och benmjöl i fjäderfäfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Madeleine Persson; [2022]
  Keywords : kött och benmjöl; svin; fjäderfä; slaktkyckling; foder; gris;

  Abstract : I samband med utbrottet av Bovin Spongiform Ecefalopati (BSE) i Storbritannien utfärdades ett förbud mot utfodring av kött- och benmjöl till livsmedelsproducerande djur. År 2021 godkändes en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 999/2001 som innebar ett godkännande att utfodra fjäderfä med animaliskt protein från gris. READ MORE

 5. 5. Gender related differences in rabbit meat quality

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jonna Linnéa Skoglund; [2021]
  Keywords : rabbit; Oryctolagus cuniculus; meat quality; gender;

  Abstract : The interest in rabbit meat for human consumption is increasing in Sweden due to its good nutritional value and environmental sustainability. To meet the new interest and to optimize the production of rabbit meat it is important to know the fundamental of rabbit meat quality and what factors affecting it. READ MORE