Essays about: "köttlådor"

Found 4 essays containing the word köttlådor.

 1. 1. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE

 2. 2. Köttlådor : en studie om beslutsprocessen bakom direktförsäljning av nötkött

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Lina Larsson; Sofia Magnér; [2018]
  Keywords : köttlåda; direktförsäljning; premiumkött; beslut; motivation;

  Abstract : Efter decennier av krympande volymer, med hård konkurrens och låga avräkningspriser, har svensk nötköttsproduktion gjort en vändning. Den växande efterfrågan på premium- och kvalitetskött gynnar mångfalden inom produktionen och innebär nya möjligheter för producenter att skapa lönsamhet i sina verksamheter. READ MORE

 3. 3. Mer än bara kött : en studie om mervärden och kommunikation vid direktförsäljning av köttlådor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristin Halvarsson; [2017]
  Keywords : köttlådor; mervärde; kommunikation; relationsmarknadsföring;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka värden som producenter av köttlådor uppfattar som viktigt i sina kundkontakter. Mervärden har kategoriserats efter hur kunden uppfattar olika värden. I studien beskrivs hur kommunikationen mellan konsument och producent sker. READ MORE

 4. 4. Drivkrafter bakom att starta en gårdsbutik : en fallstudie av 3 uppländska gårdsbutiker och lantbrukarna bakom dem

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sanna Lindkvist; Natalie Tysk; [2016]
  Keywords : gårdsbutik; lantbruksentreprenör; pluriaktiv; portfolioentreprenör; resursutnyttjande; drivkrafter; motivation; landsbygd; lantbruk;

  Abstract : Sveriges landsbygd är under omstrukturering. Dagens lantbrukare väljer i högre grad att diversifiera lantbruksverksamheten för att sprida sina risker och få bättre lönsamhet. Efter en tid med svåra förhållanden hos de svenska lantbrukarna upplever främst nötköttsproducenter att framtiden ser ljusare ut gällande lönsamheten. READ MORE