Essays about: "kalvsjuklighet"

Found 1 essay containing the word kalvsjuklighet.

  1. 1. Djurhälsa och djurhållningsrutiner för kalvar på svenska mjölkgårdar

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Caroline Andersson; [2019]
    Keywords : kalvdödlighet; kalvsjuklighet; diarré; respiratoriska sjukdomar; inhysningssystem;

    Abstract : Kalvhälsa är en väldigt viktig faktor för att kunna hålla en god produktionsekonomi i sin mjölkkobesättning. Tyvärr är kalvdödlighet på grund av diarré och respiratorisk sjukdom ett vanligt förekommande problem på svenska gårdar och runt om i världen. READ MORE