Essays about: "kampanj"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word kampanj.

 1. 1. Influencer Marketing : A mixed method study on the effectiveness and spread of influencers

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Elias Pärlhem; Johan Rutberg; [2018]
  Keywords : Influencer marketing; Opinion Leader; Micro-celebrity; Relationships; Instagram; Social Media; Influencers; Personality; Expertise; Influencer marknadsföring; Opinionsledare; Mikrokändis; Relationer; Instagram; Sociala medier; Influencers; Personlighet; Expertis;

  Abstract : This mixed method study set out to investigate how businesses in the fashion and apparel industry can optimize working with two types of influencers; micro-celebrities who rely on their personality to influence, and opinion leaders who rely on their expertise to influence. This was explored through three different research questions. READ MORE

 2. 2. Celebrity brand endorsing

  University essay from Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Author : Kristoffer Johansson; [2018]
  Keywords : Reklam; reklamfilm; marknadsföring; kändisar; endorserer;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska reklamproducenter ser på användandet av kändisar i reklam, så kallad celebrity brand endorsing. Att använda kändisar i reklamkampanjer är en vanlig marknadsföringsstrategi i både Sverige och utomlands, och en inledande fundering i studien är huruvida detta bottnar i en övertygelse hos reklamproducenterna om att kändisar "lönar sig". READ MORE

 3. 3. Läkning av sockerbetor i fält efter frost : en fallstudie på Hviderup 2016

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anders Mårtensson; [2017]
  Keywords : sockerbetor; lagring; frost; upptagning; läkning;

  Abstract : Sockerbetsodlingen i Sverige utsätts för stora prövningar på grund av det hårda vinterklimatet som kan råda i de norra delarna i Europa. Alla betor från ca 35 000 hektar processas på sockerbruket i Örtofta, vilket är beläget i mellersta delarna av Skåne. READ MORE

 4. 4. Ganymede's hydrogen corona and FUV albedo from HST/STIS images

  University essay from KTH/Rymd- och plasmafysik

  Author : Juan Alday Parejo; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Ganymedes är största månen i vårt Solsystem, och är ett föremål för intensiv vetenskaplig forskning under senaste decenier. Sedan 1998, STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph) instrumentet ombord rymdteleskopet Hubble (HST) har observerat Ganymedes i UV ljus med våglängder mellan 1150 Å och 1730 Å i fem olika omgångar. READ MORE

 5. 5. Using crowdsourcing as a production method in filmmaking – a case study

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Johan Lundh Heinstedt; [2017]
  Keywords : Filmmaking; Participatory culture; Crowdsourcing; New media technologies; Social media; Online communities.;

  Abstract : As our consumption behaviours of media and entertainment change in the age of new media technologies, the means of production change with them. Filmmaking usually follows a set procedure (often with clear hierarchy and specialised roles in the crew) and the flow of the narration has traditionally followed a one-way direction, from the producing part (the producer/director) to the receiving part (the audience). READ MORE