Essays about: "kanin"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word kanin.

 1. 1. Riskfaktorer associerade med pododermatit hos svenska sällskapskaniner

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Erkas; Linda Werner; [2019]
  Keywords : Oryctolagus cuniculus; kanin; pododermatit; riskfaktor; ras; kön; ålder; underag; yta; motion;

  Abstract : Pododermatit, trycksår under tassarna, är vanligt hos såväl sällskapskaniner som produktionskaniner. Många studier har gjorts på produktionskaniner, där riskfaktorer i form av underlag, ålder och ursprung har bekräftats. READ MORE

 2. 2. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 3. 3. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Berglund; Nadya Blom; [2019]
  Keywords : kanin; munhälsa; anestesi; syresättning; hypoxemi; oxygentillförsel; syrgasgrimma; ventral position; dorsal position;

  Abstract : En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. READ MORE

 4. 4. Hållning av kaniner (Oryctolagus cuniculus) och kaniners beteende i zoobutiker : En inblick i kaninhållning, kaniners beteende samt välfärd i två inhysningssystem i svenska zoobutiker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Segerlund; [2018]
  Keywords : kanin*; beteende; inhysning; zoobutik; djuraffär; välfärd;

  Abstract : Rabbits are the fourth most popular pet in Sweden. There are however some concerns about their welfare as companion animals. Pet stores are an important source of knowledge and influence, and they can have a key role in improving rabbit welfare. READ MORE

 5. 5. Omvårdnad och hantering av tamkanin i klinikmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Moberg; [2018]
  Keywords : omvårdnad; hantering; kanin;

  Abstract : Antalet husdjur klassade som exotiska herbivorer ökar och djurägarna kräver djurvård med bra kvalitet. Kaniner bör behandlas jämlikt med djurslagen hund och katt och erbjudas likvärdig djursjukvård. De utbildningar som finns i dagsläget erbjuder ej tillräckligt med kunskap inom ämnena omvårdnad och hantering av djurslaget kanin. READ MORE