Essays about: "karaktär"

Showing result 1 - 5 of 585 essays containing the word karaktär.

 1. 1. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Dahlbäck; [2021]
  Keywords : erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Abstract : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. READ MORE

 2. 2. Opportunities and Challenges for a Contractor in a Change Towards a Circular Economy

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Jessica Gottmarsson; Sandra Valdani; [2021]
  Keywords : circular economy; organizational change; circular construction; motivational factors; cirkulär ekonomi; organisationsförändring; cirkulärt byggande; motivationsfaktorer;

  Abstract : Few have missed out on the fact that the world's carbon dioxide emissions need to be reduced, and the need to switch to a circular economy in order to save earth’s resources is increasingly discussed. In Sweden, the construction sector accounts for more than a third of all generated waste and almost a quarter of all hazardous waste. READ MORE

 3. 3. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 4. 4. ICA - loket i lokal mat? : en kvalitativ intervjustudie om ICA-handlares handlingsutrymme och motivation för lokal matproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Valleräng; [2021]
  Keywords : lokal mat; livsmedelsbutiker; närproducerat; ICA-handlare; livsmedelsstrategi; livsmedelskedjan; dagligvaruhandeln;

  Abstract : I denna uppsats studeras ICA-handlares handlingsutrymme och motivation till att lyfta lokal matproduktion. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjustudier med fem ICA-handlare i Gävleborg. Studien ger en inblick i hur ICA-handlare ser på sin roll i arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen i Gävleborg. READ MORE

 5. 5. Tests of Series Arcing and Arc Fault Detection Devices in Low Voltage Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ghazal Al Qabbani; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Unwanted electrical arcs are a concern in fire and electrical equipment safety. Arcs in electrical systems can be categorized into two main groups, traditionally called: Series and parallel arc faults, or more recently called low current and high current arc faults. READ MORE