Essays about: "kartong"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word kartong.

 1. 1. Interaction design for Collaborative AR Task Solving scenarios

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Lia Karida; [2020]
  Keywords : Augmented reality Collaboration Usability Iterative design process Interaction design; Technology and Engineering;

  Abstract : Den teknologiska kombinationen mellan den verkliga världen och virtuella element kallas för Augmented Reality (AR). AR-tekniken har funnits i decennier men med de senaste årens framgång inom området, ser framtiden lovande ut. READ MORE

 2. 2. Design of multilayer paperboard for optimisedcompression strength

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Ali Salem Ali; [2020]
  Keywords : Compression strength; Paper; Cardboard; Dynamique Formette; Dynamic sheet former; SCT; Shortspan compression test; fibre; fibre properties; fiber; fiber properties; Multilayer;

  Abstract : This master thesis was issued by BillerudKorsnäs Gruvön. The focus of this thesis was theinvestigation of the effects different fibre types has on the compression strength of the whole paper product. This stems from wanting to better understand how to produce a better paperboard construction with respect to stacking, storage, and transport. READ MORE

 3. 3. Design of multilayer paperboard for optimisedcompression strength

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Ali Salem Ali; [2020]
  Keywords : Compression strength; Paper; Cardboard; Dynamique Formette; Dynamic sheet former; SCT; Shortspan compression test; fibre; fibre properties; fiber; fiber properties; Multilayer;

  Abstract : This master thesis was issued by BillerudKorsnäs Gruvön. The focus of this thesis was theinvestigation of the effects different fibre types has on the compression strength of the wholepaper product. This stems from wanting to better understand how to produce a better paperboardconstruction with respect to stacking, storage, and transport. READ MORE

 4. 4. Multi-Camera People Detection and Tracking

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Chuting Zhu; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Pedestrian detection and tracking are essential problems in the field of computer vision, having a wide range of applications in surveillance, security, autonomous driving and robotics areas. Although people detection and tracking are generally considered widely-used technologies currently, however, occlusions still remain a major challenge. READ MORE

 5. 5. A method for extracting delamination zones and deformation quantities of paperboard during folding

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Shan Langlais; [2019]
  Keywords : liquid paperboard package; continuum mechanics; optical flow; deformation gradient; strain; delamination; folding; image analysis; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Denna studie har genomförts på Tetra Pak för att studera deformation i vätskekartong under vikning. När en förpackning formas i fyllmaskinerna viks kartongen enligt biglinjerna. Det finns ett stort intresse av att studera vikprocessen då den är avgörande för den slutgiltiga kvaliteten av förpackningen. READ MORE