Essays about: "kassaflöde"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word kassaflöde.

 1. 1. Cashless society: Is there a relationship between innovation and cash circulation in economy?

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Emma Glennow; Alexandra Granström; [2019]
  Keywords : Cashless society; cashless; innovation; cash circulation; currency in circulation; Global Innovation Index; money; digital payments; research and development;

  Abstract : Around the globe, countries move away from banknotes and coins in the favor of digitized payments. A number of findings from academic research conclude various benefits associated with decreased cash usage, such as enhanced economic development, less costs for governments and banks, financial transparency as well as lower economic-related crime rates. READ MORE

 2. 2. Säkerhet vid kreditgivning : hur banker bedömer säkerhet vid kreditgivning till jordbruk och skogsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Klofsten; Wilhelm Jarnvall; [2019]
  Keywords : kreditgivning; säkerhet; risk; skogsbruk; jordbruk;

  Abstract : Jordbruk och skogsbruk är två branscher som kännetecknas av betydande kapital men med ett relativt svagt resultat. I teorin borde detta innebära en risk för bankerna, då ett svagt kassaflöde försämrar återbetalningsförmågan. Dock ses jordbruk och skogsbruk som attraktiva placeringar för kreditgivare. READ MORE

 3. 3. Forecasting Stock Index using Deep Learning and how it can be applied in the financial sector

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Saleh Saleh Abbas; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The idea of predicting the stock market has existed for hundreds of years. From the pre-industrial age of japan investors used candlestick patterns to predict the movement of rice prices, to the modern age of high frequency robot traders. READ MORE

 4. 4. Bankers beslutsprocess vid kreditgivning avseende jordbruksmark

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Martin Nordström; [2018]
  Keywords : beslutsprocess; jordbruksmark; kreditgivning; kreditprocess;

  Abstract : För att kunna göra investeringar krävs kapital. Hur kapital tillgängliggjorts för den som varit i behov av att låna pengar för att kunna köpa något har skiljt sig åt genom åren. I och med att behovet av kapital ökade föddes det moderna bankväsendet. READ MORE

 5. 5. Currency Basis Swap Valuation : Theory & Practise

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Author : Josef Larsson; [2017]
  Keywords : Currency Basis Swap; Valuation; FX-swap;

  Abstract : Banks finance their operations in several ways, by shareholders equity, receiving deposits from customers and by borrowing from investors and other financial institutions. One widely used approach is to issue a bond. Bonds issued on the foreign capital markets is a way to increase the financing options and mitigate risk exposure. READ MORE