Essays about: "kasse"

Found 2 essays containing the word kasse.

 1. 1. Välfärd hos atlantlax i slutet respektive öppet system

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Marie Andersson; [2019]
  Keywords : Akvakultur; Salmo salar; välfärdsindikatorer; kasse; kassodling; recirkulerande akvakultursystem; RAS;

  Abstract : Akvakultur är den snabbast växande animalieproduktionen i världen. År 2016 producerades 80 miljoner ton matfisk varav atlantlax utgjorde 4 %. Norge är världens största laxproducent och producerar ca 1,2 miljoner ton matfisk per år. Den stora ökningen har delvis lett till ett ökat intresse för fiskars välfärd. READ MORE

 2. 2. A review of the current state of consumer selection of carrier bags with regards to environmental global warming potential

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Malin Widenberg; [2015]
  Keywords : Carrier bags; GWP; LCA; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : There are several different options of carrier bags available at supermarket retailers with and estimated consumption of 98.6 billion plastic carrier bags in the EU alone. The aim of this paper is to seek insight to the environmental impacts of the different carrier bags and put this in relation to GWP values. READ MORE