Essays about: "kastrering"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the word kastrering.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Sunning; [2019]
  Keywords : rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Abstract : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. READ MORE

 2. 2. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 3. 3. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Maja Werner; [2019]
  Keywords : honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Abstract : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. READ MORE

 4. 4. Självlåsande resorberbart implantat för ligering av funikel vid kastration av häst – ett pilotförsök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Daniela Mirbt; [2018]
  Keywords : Kastrering; Häst; Komplikationer; LigaTie; buntband;

  Abstract : Kastrering av hingst är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna på häst. Kastration kan göras på stående eller liggande häst och utföras på betäckt eller obetäckt funikel. Skillnaden mellan betäckt och obetäckt funikel är att i den först nämnda metoden öppnas inte tunica vaginalis parietalis. READ MORE

 5. 5. Oönskade beteenden hos katt : – prevalens och riskfaktorer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Beatrice Lindehag Oja; [2018]
  Keywords : Katt; oönskat beteende; aggressivitet; rumsrenhetsproblem; olämpligt klösbeteende; oro; riskfaktorer;

  Abstract : Katt (Felis silvestris catus) är ett vanligt och populärt sällskapsdjur världen över. Många djurägare upplever dock oönskade beteenden hos sina katter, det vill säga beteenden som är naturliga för katten, men uppfattas som problem av djurägaren. READ MORE