Essays about: "katt"

Showing result 1 - 5 of 274 essays containing the word katt.

 1. 1. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Abrahamsson; [2019]
  Keywords : dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Abstract : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. READ MORE

 2. 2. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Keywords : kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Abstract : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. READ MORE

 3. 3. Kunskaper och erfarenheter kring råfoder hos djursjukhuspersonalen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caitlin Lund; Nicole Söderquist; [2019]
  Keywords : råfoder; hund; katt; djursjukhuspersonal; kunskaper; erfarenheter; djuromvårdnad;

  Abstract : Råfoder är en form av utfodring till både hund och katt som under senare år märkbart har ökat i trend. Utfodringsformen innebär att innehållet varken tillagas eller värme-behandlas innan det utfodras till djuren. READ MORE

 4. 4. Katters användning av burutrymme

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Aune; [2019]
  Keywords : burhållning; katt; katthem; burutnyttjande; stress;

  Abstract : Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. READ MORE

 5. 5. Fenotypisk karakterisering av dvärgväxt hos Ragdoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Jensen; [2019]
  Keywords : tillväxtstörning; dvärgväxt; ragdoll; förstoppning; efterblivenhet;

  Abstract : Under år 2016 uppmärksammades inom ragdollrasen att ett ökat antal kattungar utvecklade dvärgväxt, förstoppning och mental påverkan. De flesta kattungar avled vid 3-4 månaders ålder på grund av megakolon. READ MORE