Essays about: "katt"

Showing result 1 - 5 of 332 essays containing the word katt.

 1. 1. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Friberg; Ulrika Svedman; [2022]
  Keywords : biverkning; hund; hyperöstrogenism; katt; sekundär exponering; transdermal; östrogenbehandling;

  Abstract : Läkemedelsverket har fått in ett fåtal rapporter angående biverkningar hos sällskapsdjur som exponerats för transdermal östrogenbehandling som använts av djurägaren. Human användning av östrogenpreparat vid exempelvis klimakteriebesvär eller könskorrigering ökar. READ MORE

 2. 2. Utfodring av katter i Sverige : samband mellan utfodring och övervikt respektive utfodring och problembeteenden hos katten

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Daniela Larsson; [2022]
  Keywords : torrfoder; våtfoder; fri tillgång; body condition score; BCS; hull; problembeteenden;

  Abstract : Övervikt är ett ökande problem hos våra sällskapsdjur. Att bedöma hull hos katter är precis som för andra sällskapsdjur en utmaning. Användandet av en hullbedömningsskala så som Body Condition Score (BCS) är ett värdefullt hjälpmedel för att på ett mer objektivt sätt bedöma en katts hull. READ MORE

 3. 3. Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod : en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nicolina Bäcklin Löwenberg; Josephine Pihlvang; [2022]
  Keywords : katt; förväntning; hanteringsmetod; låg stresshantering; Rosenthaleffekten; personal inom djursjukvården;

  Abstract : Katter är ofta stressade hos veterinären vilket kan leda till hanteringsproblem som gör det svårare att behandla katter som besöker djursjukvården. Personal inom djursjukvården har olika erfarenheter och olika synsätt, vilket kan leda till olika förväntningar på hur katter kommer att bete sig under ett besök. READ MORE

 4. 4. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Cecilia Hallquist; Sara Vincent; [2022]
  Keywords : diet; djurägare; enkät; fysiologi; hälsa; katt; kunskapsnivå; nutrition; utfodring; åldersfaktor;

  Abstract : Med en ökande ålder förändras kattens fysiologi och därmed dess näringsbehov. Utan kunskaper hos kattägare om dessa förändringar kring kattens näringsbehov kan det resultera i bristande utfodring. Det kan leda till sjukdomar som med rätt utfodring kan förebyggas. READ MORE

 5. 5. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecca Fonskov; Linda Jönsson; [2022]
  Keywords : Diabetes mellitus; djursjukskötare; djurägarens upplevelser; förbättringsmöjligheter; katt; kommunikation; livsstilsförändringar; omvårdnad; relation;

  Abstract : Katter över hela världen drabbas av diabetes mellitus (DM). En sjukdom som obehandlad ofta resulterar i en utdragen hyperglykemi vilket i sin tur kan leda till ett katabolt tillstånd med en metabol acidos, något som kan vara livshotande. READ MORE