Essays about: "kennelhosta"

Found 5 essays containing the word kennelhosta.

 1. 1. Prevalensen av pneumovirus och mykoplasma hos svenska hundar med kennelhosta

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Streng Lindström; [2018]
  Keywords : kennelhosta; hund; mykoplasma; pneumovirus; M. cyno;

  Abstract : Kennelhosta är ett sjukdomskomplex som ger respiratoriska symtom i övre luftvägarna hos hund. Både virus och bakterier kan orsaka kennelhosta. Ofta är symtomen milda och övergående med akut insättande hostattacker, men det kan också ge mer allvarliga symtom med sekundärinfektioner. READ MORE

 2. 2. Kennelhosta hos hund : etiologi, spridning och prevention

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Evelina Andersson; [2017]
  Keywords : kennelhosta; patogener; Canine parainfluenzavirus-2; Bordetella bronchiseptica; Canine respiratory coronavirus; utbrott; vaccin;

  Abstract : Kennelhosta är en respiratorisk sjukdom med hög prevalens hos hund, med en symtombild som innefattar torrhosta, näsflöde och dyspné. Sjukdomen utbryter ofta i miljöer där hundar med olika bakgrunder introduceras och när individer vistas nära inpå varandra. READ MORE

 3. 3. Genetic characterization of canine respiratory coronavirus

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Simon Larsson; [2015]
  Keywords : coronavirus; canine; kennel cough; Canine Infectious Respiratory Disease; Spike Protein; Virus; Hemagglutinin-e;

  Abstract : Kennelhosta är ett samlingsnamn för en grupp virus- och bakterieinfektioner som ofta drabbar hundar som är tillsammans med större grupper av andra hundar. Symptomen är oftast milda, vanligtvis med en torr, hackande hosta, men kan i vissa fall ta sig uttryck som svårare symptom som lunginflammation. READ MORE

 4. 4. Hur kan CHV-1 (canine herpesvirus-1) förebyggas hos dräktiga tikar och neonatala valpar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Martina Zakariasson; [2013]
  Keywords : CHV-1; hundens herpesvirus; valpar; dräktig; tik;

  Abstract : Canine herpesvirus-1 (CHV-1) är ett virus som finns enzootiskt i Europas hundpopulation. Vid infektion hos vuxna hundar ses generellt inga eller milda symtom och viruset ligger sedan kvar latent i kroppen. READ MORE

 5. 5. Canine herpes virus 1 : faktorer som påverkar seroprevalensen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kristina Zachrisson; [2011]
  Keywords : herpesvirus; canine herpes virus 1; riskfaktorer; hund; reproduktionsstörningar; prevention; neonatal;

  Abstract : Canine herpes virus 1 (CHV-1) är en vitt utbredd smittsam patogen. Viruset tycks verka enzootiskt i hundpopulationer och ger upphov till en livslång latens hos infekterade djur. CHV-1 kan sedan reaktiveras vid exempelvis stress, som vid dräktighet. READ MORE