Essays about: "klimat"

Showing result 1 - 5 of 716 essays containing the word klimat.

 1. 1. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Josefine Björs; Jonathan Sjögren; [2023]
  Keywords : skogsträdsförädling; Picea abies; fröklonförökning;

  Abstract : Gran (Picea abies) har länge varit ett viktigt trädslag för den svenska skogsnäringen. Skogsbruket står inför en oviss framtid och med ett alltmer ostadigt klimat behövs ett genetiskt material som kan klara dessa nya prövningar. READ MORE

 2. 2. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kristina Wigfeldt; [2023]
  Keywords : mål-pH; kalkning; jordarter; grödor;

  Abstract : En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. READ MORE

 3. 3. Grain Size Analysis of Late Pleistocene Loess Deposits, Jersey

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Joakim Edlund; [2022]
  Keywords : Jersey; loess; grain size; ice age; past climate; Jersey; löss; kornstorlek; istid; forntida klimat;

  Abstract : As the world faces the effects of rapid climate change it is essential that we understand how the Earth’s climate has evolved in recent geological history. The island of Jersey harbours loess deposits which hold clues to recent climate change which have not been extensively studied. READ MORE

 4. 4. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Larsson; [2022]
  Keywords : changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Abstract : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. READ MORE

 5. 5. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jennie Sjölund Söderlind; [2022]
  Keywords : Artdiversitet; vedartade växter; zon 5; zon 6;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena arter samt arter med tornar och taggar. READ MORE