Essays about: "klimatanpassning"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the word klimatanpassning.

 1. 1. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Kajsa Kronkvist; [2022]
  Keywords : Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. READ MORE

 2. 2. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Jacobsson; [2022]
  Keywords : Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Abstract : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. READ MORE

 3. 3. Strategier för svalare städer : så skapar vi svala platser i ett framtida varmare klimat

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Lindblad; Anna Sjöberg; [2022]
  Keywords : klimatanpassning; temperaturreglering; värmeöeffekt; klimatförändringar; skugga; värmebölja; grönska;

  Abstract : Klimatförändringarna till följd av den stigande temperaturen har de senaste åren blivit allt mer påtaglig, inte minst under värmeböljan sommaren 2018 som varade i nästan en hel månad och drabbade många platser runt om i Europa. Värmeböljor drabbar städer hårdare än landsbygd då städer genom sin uppbyggnad är extra sårbara för höga temperaturer på grund av den urbana värmeöeffekten. READ MORE

 4. 4. Samhällsplanering i klimatförändringarnas era : en studie av översiktsplanerna i Laholms Kommun 1987–2014

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Welandson; [2022]
  Keywords : översiktsplaner; översiktsplanering; klimatförändringar; hållbar utveckling; klimatanpassning;

  Abstract : Kommuner har blivit utsedda till de viktigaste enheterna att driva åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och för att anpassa samhället till klimatförändringarna. Samhällsplanering anses vara ett av kommunernas viktigaste verktyg i processen. READ MORE

 5. 5. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Hansson; Jenny Olsson; [2022]
  Keywords : klimatanpassning; värmebölja; gestaltning; gestaltningsverktyg; värmestress;

  Abstract : Klimatförändringar påverkar jorden på olika sätt. I framtiden kan temperaturen på jorden komma att stiga och frekvensen samt intensiteten av värmeböljor kan komma att trappas upp. READ MORE