Essays about: "klimatavtryck"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word klimatavtryck.

 1. 1. Promoting Circular Economy By Partial Replacement Of Cement With SCMs : A Review On Wood Ash

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Asal Salman; [2022]
  Keywords : Cement; Circular economy; Concrete industry; SCM; Wood ash;

  Abstract : The European Commission adopted the first action plan for the transition to a circular economy in 2015. As a result, the concrete industry’s goal is for all concrete produced in Sweden to be climate neutral by 2045. READ MORE

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elin Saloniemi; [2022]
  Keywords : Livsmedelsproduktion; nötkreatur; självförsörjning; klimatförändring;

  Abstract : I takt med att världspopulationen ökar behöver även produktionen av livsmedel ökas. Med hänsyn till klimatförändringarna behöver den ökade produktionen ske på ett hållbart sätt. Komjölk är en högkvalitativ proteinkälla för människor och en tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. READ MORE

 3. 3. Mapping of Material & Conversion Parameters of Packaging Production – Boardio®

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Yusuf Qasem; Younes Chraibi Ottosson; [2022]
  Keywords : Chemical Engineering; Packaging; Packaging Production; Paperboard; Converting; Lamination; Extrusion; Die-cutting; X-ray tomography; GPI; Creasing; Perforation; Tensile Strength; Technology and Engineering;

  Abstract : With an increased demand for sustainable packaging solutions for the ever-growing FMCG market, fiber-based systems rise as an answer to phasing out plastics in packages and reducing the humanity’s climate footprint. However, constructing a packaging solution largely consisting of paperboard comes with its challenges, such as integrating functionalities in the anisotropic paperboard that formerly were provided by a fundamentally different materials with divergent mechanical properties, being isotropic polymers. READ MORE

 4. 4. Storskalig solkraft i Arktis - vilka förutsättningar finns på 69°N?

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Anton Asplund; [2022]
  Keywords : Solar power Arctic Bifacial LCOE PV NPV LCA GWP High latitude area NO4; Technology and Engineering;

  Abstract : Norge behöver utöka sin elproduktion för att möta ett framtida ökat elbehov. Vattenkraften i Norge uppskattas endast ha 23 TWh kapacitet kvar att bygga ut och vindkraft har mött starkt motstånd på senare tid. Solkraft finns fortfarande bara på liten skala i landet men uppskattas öka kraftigt i närtid. READ MORE

 5. 5. Farming-as-a-Service (FaaS)

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Author : Fanny Hedberg; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract :  samarbete med Agtira har det i detta examensarbete framtagits ett koncept som skall underlätta försäljning av företagets olika system lämpade för butiksnära odling.  I denna rapport presenteras processen och resultatet utav detta projekt. READ MORE