Essays about: "klimatavtryck"

Found 5 essays containing the word klimatavtryck.

 1. 1. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 2. 2. Industrialization of Lithium-Ion Prismatic Battery Cell for the Automotive Industry

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Oliver Liiv; [2020]
  Keywords : Industrialization; Project Management; Toolbox; Lithium-Ion Battery; Battery Cell; Prismatic Cell; Automotive; Green-Field;

  Abstract : Energy systems in every part of the world are experiencing accelerated shifts towards more sustainable solutions which will bring far-reaching changes to our daily lives. These rapid transitions will bring impactful and vital changes to the way we fuel our cars, heat our homes and power our industries in the approaching decades. READ MORE

 3. 3. Återvinning av betong : för en cirkulär materialanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Winsnes; Gustaf Tinnerstedt; [2020]
  Keywords : betong; cirkulär materialanvändning; hållbarhet; återvinning; återanvändning; återvinningsprocess;

  Abstract : Detta arbete kommer behandla betong som material ur återvinningssynpunkt och hur återvinningen av betong i Sverige ser ut idag. Betong är det mest använda byggmaterialet i hela världen och kräver en klimatpåfrestande process för att framställa. READ MORE

 4. 4. Energy use and carbon footprint from lawn management : A case study in the Uppsala region of Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Therese Wesström; [2015]
  Keywords : carbon footprint; life cycle assessment; energy; lawn management; klimatavtryck; livscykelanalys; energi; gräs; skötsel;

  Abstract : Atmospheric concentrations of greenhouse gas emissions are now higher than everbefore, with severe implications for both humans and ecosystems around the world. Tomitigate climate change, large and sustained reductions of greenhouse gas emissions arerequired. READ MORE

 5. 5. Skolmatens klimatavtryck : en studie över upphandling och konsumtion av kött och fisk bland tre grundskolor i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Ingrid Rogne; Sofia Förster; [2013]
  Keywords : Klimat; Offentlig måltid; Kött; Fisk; Utsläpp; Koldioxidekvivalenter;

  Abstract : En stor del av varje individs klimatavtryck består av den mat vi konsumerar. Eftersom det serveras en stor mängd portioner varje dag runt om i landets skolor anser vi det intressant att studera hur pass klimatanpassad skolmaten är idag. READ MORE