Essays about: "klimatförändringar"

Showing result 1 - 5 of 537 essays containing the word klimatförändringar.

 1. 1. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Kajsa Kronkvist; [2022]
  Keywords : Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. READ MORE

 2. 2. Grain Size Analysis of Late Pleistocene Loess Deposits, Jersey

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Joakim Edlund; [2022]
  Keywords : Jersey; loess; grain size; ice age; past climate; Jersey; löss; kornstorlek; istid; forntida klimat;

  Abstract : As the world faces the effects of rapid climate change it is essential that we understand how the Earth’s climate has evolved in recent geological history. The island of Jersey harbours loess deposits which hold clues to recent climate change which have not been extensively studied. READ MORE

 3. 3. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Jacobsson; [2022]
  Keywords : Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Abstract : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. READ MORE

 4. 4. SDG 13 in Sweden and the United Kingdom : A comparative study of how Sweden and the United Kingdom are working towards the Sustainable Development Goals regarding the climate

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Ellen Ronnebring; [2022]
  Keywords : Climate change; Sustainable Development Goals; Sweden; United Kingdom; Sverige; Storbritannien; Globala Målen; klimatförändringar;

  Abstract : Climate change is one of the hottest topics on the globe as of right now. The deadline of reaching both the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement is getting closer, and actions are needed. This thesis focus on how two countries, Sweden and the United Kingdom are working towards achieving goal 13 of the Sustainable Development Goals. READ MORE

 5. 5. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE