Essays about: "klimatförändringar"

Showing result 1 - 5 of 318 essays containing the word klimatförändringar.

 1. 1. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Matilda Lundström; [2019]
  Keywords : Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Abstract : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. READ MORE

 2. 2. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 3. 3. Planning for sea level rise in Sweden : A study regarding how the parliamentary parties relate to climate change adaptation of sea level rise

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Eriksson Emilia; [2019]
  Keywords : Sea level rise; Climate change adaptation; Climate change; Politicians; The Swedish Parliament; Havsnivåhöjning; Klimatanpassning; Klimatförändringar; Politiker; Sveriges riksdag;

  Abstract : The consequences due to sea level rise are many, and will affect the environment and societies all around the world. There is uncertainty about how much and how quickly the sea will rise. Despite the uncertainties, society must be adapted to a changing climate. READ MORE

 4. 4. Mass Balance of the High-Arctic Glacier Nordenskiöldbreen, Svalbard, in a Changing Climate

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Author : Maja Gustavsson; [2019]
  Keywords : Mass balance; glacier; Nordenskiöldbreen; climate change; Massbalans; glaciär; Nordenskiöldbreen; klimatförändringar;

  Abstract : Melting glaciers are the major contributor to sea level rise. Glaciers are sensitive indicators of climate change and current experience strong developments in a rapidly warming Arctic environment. READ MORE

 5. 5. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Entesarian; [2019]
  Keywords : mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Abstract : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. READ MORE