Essays about: "klimatkänslig sjukdom"

Found 1 essay containing the words klimatkänslig sjukdom.

  1. 1. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Sofia Carlsson; [2019]
    Keywords : klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

    Abstract : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. READ MORE