Essays about: "klippskördare"

Found 1 essay containing the word klippskördare.

  1. 1. Produktivitetsanalys av skördare med ackumulerande klippaggregat i unga lövbestånd - med inriktning mot ekonomiskt resultat

    University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

    Author : Mattias Andolfsson; [2011]
    Keywords : Ackumulering; klippskördare; konfliktbestånd; lövgallring; beståndsflisning;

    Abstract : Varje år lämnas ca 150 000 ha röjningsskog som skulle behövas röjas, orörda. Deröjningsbestånd man låter vara orörda, växer upp till att kallas konfliktbestånd. Konfliktbeståndenkan väljas att röjas traditionellt, men idag finns ett alternativ som innebär biobränsleuttag i dessabestånd. READ MORE