Essays about: "knowledge creation"

Showing result 1 - 5 of 560 essays containing the words knowledge creation.

 1. 1. EARTH IS THE MOTHER AND THE WATERWAYS ARE THE VEINS THAT FLOW THROUGH HER A qualitative study on the trend of personification in river management

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Sofie Dahlqvist; [2020-03-03]
  Keywords : river management; water resource management; trend of personification; Yarra; Birrarung; Victorian Environmental Water Holder; legal personality; guardianship model; market environmentalism;

  Abstract : This thesis look at the trend of personification of rivers by examining the unprecedented legislation the Yarra River Protection (Wilip-gin Birrarung Murron) Act 2017 (hereafter Yarra/Birrarung Act) and the well-established Environmental Water Manager, the Victorian Environmental Water Holder (VEWH). The aim of the thesis is to contribute with knowledge on why there is a trend of personification in river management and what implications that brings. READ MORE

 2. 2. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Keywords : SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Abstract : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... READ MORE

 3. 3. Keys to business longevity : a study on knowledge transfer in family farm businesses

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Nyberg; [2020]
  Keywords : farm business; family business; knowledge conversion; knowledge creation; knowledge sharing; organizational knowledge; organizational learning; succession;

  Abstract : Why some companies fail before second generation while others survive through centuries is a fundamental puzzle for business research. Contradictory to most business sectors, the agricultural sector is characterized by being owned and driven by families over generations. READ MORE

 4. 4. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 5. 5. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Östensson; [2020]
  Keywords : självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Abstract : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. READ MORE