Essays about: "knowledge management trade"

Showing result 1 - 5 of 90 essays containing the words knowledge management trade.

 1. 1. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karolina Tanse; [2021]
  Keywords : energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Abstract : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. READ MORE

 2. 2. Managing Shared Value in Multinational Corporations - A multiple case study on three major food companies and their CSV management in the context of global food loss and waste

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Martin Storm B. Andersen; Rickard Säterö; [2020-06-30]
  Keywords : CSV; Food loss; Food waste; Coordination; Implementation;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 3. 3. Sustainability within the relationship between the trading house and its suppliers - A case study of a Swedish trading house and its supplier’s relationship

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Patrik Meier; Ludvig Tranell; [2020-06-30]
  Keywords : Swedish Trading House; Trading House-Supplier Relationship; Pulp and Paper Industry; Corporate Sustainability; Competitive Advantage;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 4. 4. What happens in expatriation, stays in expatriation - A study of how absorptive capacity enables organizational learning from repatriate knowledge

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ebba Idsäter; Natalie Sjölander; [2020-06-29]
  Keywords : Repatriation; Absorptive capacity; Organizational learning; Repatriate knowledge management; International assignments;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 5. 5. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Michaela Axbäck; [2020]
  Keywords : kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Abstract : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. READ MORE