Essays about: "knowledge management"

Showing result 1 - 5 of 2690 essays containing the words knowledge management.

 1. 1. The Challenges of a Swedish SME in Entering the Chinese market - A case study on the market entry process of Cibes Lift Group AB to the Chinese market

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Malthe Vesström; Syed Nabil Raiyan; [2019-03-19]
  Keywords : SME; internationalization; emerging market; China; barriers; internal; external; challenges;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 2. 2. EMNC knowledge transfer - A case study on knowledge transfer between an Indian EMNC and an acquired developed country firm

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : William Abrahamsson; Mika Karppanen; [2019-03-19]
  Keywords : knowledge transfer; knowledge management; EMNC; international business; strategic asset;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 3. 3. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE

 4. 4. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 5. 5. Overcoming obstacles to Lund University’s sustainability goals: a case study on the use of behavioral insights in canteen settings

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Mathieu Mal; [2019]
  Keywords : Organizational change; sustainable university; meat consumption; nudging; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Universities are in a unique position to lead society through a sustainability transition. Still, there is an unexploited potential, even of low-effort, low-investment measures, for improving environmental sustainability at Lund University. This raises the question of what obstacles lead to suboptimal environmental management in universities. READ MORE