Essays about: "kocka"

Found 1 essay containing the word kocka.

  1. 1. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

    University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Author : Amanda Löfdahl; [2018]
    Keywords : kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

    Abstract : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. READ MORE