Essays about: "koja"

Found 3 essays containing the word koja.

 1. 1. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Amanda Löfdahl; [2018]
  Keywords : kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

  Abstract : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. READ MORE

 2. 2. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny-My Ljungqvist-Eliasson; [2015]
  Keywords : barnperspektiv; förskolegård; utemiljö; projektering; byggprocess; växtval; lekmiljö;

  Abstract : Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. READ MORE

 3. 3. Step in twice : report

  University essay from Kungl. Konsthögskolan

  Author : Ahmad Zolfagharian; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : || ‘Na-koja-Abad’ does not occur in any Persian dictionary, and it was coined, as far as Iknow, by Sohravardi2 himself. [---] It signifies the city, the country or land (abad) of Nowhere(Na-koja).[---] That is, the transition of the physical cosmos to what constitutes the first level of thespiritual universe. READ MORE