Essays about: "koldioxidupptag"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word koldioxidupptag.

 1. 1. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 2. 2. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Wiman; [2020]
  Keywords : artdiversitet; mångfald; stadsträd; trädinventering; trädplan;

  Abstract : Att träd överlag har en enorm betydelse för människors psykiska och fysiska välmående är uppenbart. Utöver att träd bidrar med olika hälsoaspekter skapas också attraktiva boende- och arbetsmiljöer, de levererar också ovärderliga ekosystemtjänster och bidrar med temperaturreglering, koldioxidupptag samt tar hand om luftföroreningar (Costanza et al. READ MORE

 3. 3. Experimental Study of Mineral Carbonation of Wollastonite for Increased CO2 Uptake

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Dina Babiker; Matilda Ahlstrand; [2019]
  Keywords : Concrete; Mineral Carbonation; CO2 Sequestration; Wollastonite; Calcium Silicate; Betong; Mineral karbonatisering CO2-sekvestrering; Wollastonit; Kalciumsilicat;

  Abstract : The cement and concrete industry stand for approximately 8% of the global CO2 emissions. The demand of concrete and cement is expected to increase rapidly with the growing world population and increased urbanization. This makes it of the utmost importance for the industry to try to mitigate its emissions. READ MORE

 4. 4. Sedumtaks kolinlagrinspotential på årsbasis

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Sofie Taylor; [2015]
  Keywords : koldioxid; klimatpåverkan; fotosyntes; ljusintensitet; urbanisering;

  Abstract : One of the environmental issues facing today’s society is the increased emission of greenhouse gases, such as carbon dioxide, from urbanization. There is a need of innovative solutions to that problem and this thesis aim to evaluate sedum green roofs ability to yearly carbon sequestration and evaluate if it could reduce the effect of urbanization on climate change. READ MORE

 5. 5. Uppgradering av biogas med aska från trädbränslen

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Johan Andersson; [2013]
  Keywords : biogas; småskalig uppgradering; stabilisering av aska; karbonatisering;

  Abstract : The Swedish production of biogas was 1,5 TWh 2011. About half of the production was used as vehicle fuels. The cost for upgrading biogas depends on the size of the biogas plant and its gas production. If the gas flow is low the cost will be high. READ MORE