Essays about: "kolförråd"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word kolförråd.

 1. 1. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 2. 2. Biomass storage in Swedish forests: A case of land use

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Carl-Fredrik Johannesson; [2020]
  Keywords : Physical Geography; Ecosystem analysis; Forest biomass; Biomass storage; Forest carbon; Carbon storage; Carbon cycling; Land use; Primary forest; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : By storing carbon in the biosphere, forests are mitigating climate change. Primary forests have been found to have the potential to store large amounts of carbon, but no studies on carbon storage in Swedish primary forests have been published. READ MORE

 3. 3. Kolbalansen i Umeå kommuns skogar : en analys av tre brukningsstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Erik Lundmark; Simon Mattsson; [2020]
  Keywords : kolbalans; kolsänka; klimatförändring; beslutsstödssystem; flermålsanalys;

  Abstract : För att se hur kolförråd förändras och hur kolbindning Umeå kommuns skogar varierar över tid simuleras tre långsiktiga strategier. Den första strategin bygger på skötsel enligt Umeå kommuns skogsbruksplan. READ MORE

 4. 4. How is soil carbon stock in old-growth boreal forests affected by management?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jenny Dahl; [2018]
  Keywords : forest management; unmanaged forest; harvesting effects; mineral soil; skogsskötsel; obrukad skog; avverkningseffekt; mineraljord;

  Abstract : Boreal forests are able to store large amounts of carbon in soil and biomass, and forest management is considered an important strategy for mitigating climate change. Sweden has a long history of forest management that have intensified during the last century, but there are still old-growth forests that have not been disturbed by management. READ MORE

 5. 5. Quantification of a continuous-cover forest in Sweden using remote sensing techniques

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Johan Westin; [2015]
  Keywords : digital elevation model DEM ; land cover classification; selective thinning; Physical Geography and Ecosystem analysis; remote sensing; above-ground biomass; AGB; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Mapping and quantifying forest information about e.g. land cover, tree height and biomass has traditionally been a both time-consuming and labour-intensive part of forestry and forest research as field measurements typically are collected manually using handheld equipment. READ MORE