Essays about: "kolik"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the word kolik.

 1. 1. Variation i utsöndring av blodmaskägg hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Michelle Lundqvist; Milly Åkerlund; [2020]
  Keywords : parasitology; selective therapy; faecal samples; McMaster; equus; strongyle eggs;

  Abstract : Due to an increased occurrence of resistance towards anthelmintics among equine endoparasites today, it is recommended that selective therapy is performed to minimize the use of anthelmintics. Selective therapy means that only infected individuals will be treated. READ MORE

 2. 2. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Johansson; Joanna Sjöberg; [2020]
  Keywords : bukoperation; hemgångsråd; häst; hästägare; kolik; rehabilitering;

  Abstract : Eftervård av en häst som bukopererats till följd av kolik är en tidskrävande uppgift för djurägaren och den postoperativa perioden innehåller flera komplikationsrisker. Med anledning av detta är det viktigt med ett tydligt hemgångsråd för att minska risken för komplikationer samt för att djurägaren ska känna sig trygg i att ta över det fulla ansvaret för hästen vid hemgång. READ MORE

 3. 3. Samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Lillkull; Malin Williamsson; [2020]
  Keywords : häst; preoperativ utfodring; diet; fasta; postoperativ kolik;

  Abstract : Postoperativ kolik är en allvarlig komplikation som kan orsaka mycket lidande för hästen. Att kunna förebygga utvecklandet av postoperativ kolik är därför av stor vikt. Kandidatarbetets syfte var att studera olika riskfaktorer för postoperativ kolik hos häst, med fokus på de preoperativa utfodringsrutinerna. READ MORE

 4. 4. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karin Klensmeden; [2020]
  Keywords : blodmask; häst; parasiter; urea; strongylider; ägg; kläckning;

  Abstract : Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel, där äggen kommer ut på betet i träcken. READ MORE

 5. 5. Förebyggande åtgärder för bekämpning av blodmask

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hanna Wilderoth; [2019]
  Keywords : Häst; Blodmask; Mockning; Harvning; cyathostominae;

  Abstract : Lilla blodmasken, Cyathostominae, är hästens vanligaste endoparasit. Näst intill alla hästar exponeras någon gång under sin livstid och påverkas i varierande grad. Vid kraftig infektion kan hästen få symptom i form av avmagring, diarré och kolik, vilket kan ha dödlig utgång. READ MORE