Essays about: "kollektivt minne"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words kollektivt minne.

 1. 1. Modern Turkish National Identity in Museums : Representation Analysis in Istanbul Museums and Heritage Sector Between 2010-2020

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Lilaf Ajjo; [2021]
  Keywords : National identity; Turkey; National identity representation; Power; Narrative representation; Heritage use; Nationell identitet; Turkiet; nationella museer; folkrepresentation; makt; kollektivt minne;

  Abstract : The representation of national identity in museums of the 21st century´s diverse and multicultural societies is a challenging task. It is a task that involves questions of narrative and heritage inclusivity as well as questions of power and ideology. READ MORE

 2. 2. Artificially Authentic and Authentically Artificial : Experiencing the body of the past through the affect of the transmedial narrative of the Outlander-story world

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Moa Hågbäck; [2019]
  Keywords : Material; physical; historic space; transmedia; cultural heritage tourism; affect; prosthetic; Scotland; cultural collective individual memory; memory culture; fan-experience;

  Abstract : Målet och syftet med denna studie är att observera, tolka, och vidareutveckla förståelsen för den samtida turistens interagerande med, och omförhandlande av, det historiska rummet genom individualistisk påverkan från fiktiva narrativ – i detta fallet, Outlanders transmediala berättelsevärld. Genom ett teoretiskt ramverk uppbyggt på materialism, påverkan, tidsresande och proteser har jag analyserat och kartlagt både kulturarvsplatserna samt Outlander-fansens interaktion med dessa genom att ha deltagit själv i två guidade endagarsturer, samt genom en djupgående, om än liten, enkät. READ MORE

 3. 3. Place, youth and memory as resistance : An ethnographic case study of discussions about impunity at Londres 38,espacio de memorias

  University essay from Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Alexander Mattiasson Nazar; [2019]
  Keywords : Chile; Impunity; Collective Memory; Ethnography; Discourse Analysis; Chile; Straffrihet; Kollektivt minne; Etnografi; Diskursanalys;

  Abstract : ” You don’t talk about politics or football around the dining table” is a Chilean expression that well describes how the dictatorship (1973–1990) is attached to the societal soul, with people’s diversifiedrelationships to its legacy. For the outside world, Chile is a thriving democracy that got out of Pinochet’s iron grip, but for many Chileans, the transition to democracy has excluded demands for justice and a real influence. READ MORE

 4. 4. Memories of Life and Death : Three Practices of Remembering in Post-Dictatorial Argentina

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Karin Hultin Bäckersten; [2017]
  Keywords : Collective Memory; Cultural Heritage; Dirty War; Disappeared persons; Memorials; Kollektivt minne; kulturarv; försvunna personer; minnesmärken; smutsiga kriget i Argentina;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att diskutera några av de minnespraktiker i efterdiktaturens Argentina som behandlar det kollektiva minnet av det Smutsiga Kriget och de som blev utsatta för tvångsförsvinnande. Praktikerna som studerats är Madres de Plaza de Mayo, minnesplatser upprättade i före detta fångläger och Parque de la Memoria. READ MORE

 5. 5. Plats och minne

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Marta Vännman; [2010]
  Keywords : Plats; Platsupplevelse; Minne; Kollektivt minne; Landskapsarkitektur;

  Abstract : Place as a concept, and memory as a phenomenon is researched through literature studies. The essay investigates how we think about place and how we experience and relate to it. Memory is discussed both as personal memory and collective memory. Place is a strong source of memory. READ MORE