Essays about: "koloniträdgårdar"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word koloniträdgårdar.

 1. 1. Koloniträdgårdars roll i samhället : för stadens hälsa samt individens psykiska, fysiska och sociala välmående

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Camilla Heimdahl; Emma Sjölin; [2022]
  Keywords : koloniträdgårdar; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; psykiskt välmående; fysiskt välmående; socialt välmående;

  Abstract : Redan på 1900-talet var koloniträdgårdar en del i Sveriges stadsplanering, men nu prioriteras dessa grönområden ofta bort för att konstruera nya bostäder. Bostäderna är dock relevanta att prioritera då städernas befolkning ständigt växer. READ MORE

 2. 2. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Ingrid Björkman; [2020]
  Keywords : pocket parks; fickparker; biologisk mångfald; pollinatörer; stadsmiljöer; biodiversity; pollinator; urban spaces;

  Abstract : Det här arbetet har gjorts med avsikten att ta reda på hur städer arbetar med pocket parks för att länka samman grönområden samt för att främja stadslevande pollinatörer. Ett av målen med arbetet är att ta reda på huruvida pocket parks kan bidra till en ökad biologisk mångfald i staden och således främja stadens pollinatörer. READ MORE

 3. 3. När tågen slutat gå : förvandling av övergiven räls till publikt promenad- och parkstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marie Vikström; [2012]
  Keywords : Övergivna rälsområden; promenad- och parkstråk; rälsstråk; gröna korridorer; postindustriell arkitektur; High Line; Promenade Plantée; Schöneberger Südgelände;

  Abstract : Abandoned and unused railway structures often possess great potential if they are reclaimed and reused for new purposes. The thesis focuses on the global trend of restoring and revitalizing these areas, converting them into park areas, rail trails and green corridors in the city landscape, while preserving their ecological, social, esthetic and historic values. READ MORE

 4. 4. Stadsodling som begrepp i Sverige - bakgrund, nulägesbeskrivning och tänkbar utveckling

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Karin Hörnstein; [2010]
  Keywords : stadsodling; urban agriculture; koloniträdgårdar; community gardens; guerilla gardening; bostadsgårdar; lägenhetsträdgårdar;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Community Gardens i USA : en studie av rörelsens uppkomst, funktioner och effekter samt en jämförelse med liknande fenomen i Sverige

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Emelie Melin; [2010]
  Keywords : Community Gardens; brukarmedverkan; urban odling; trygghet; Stadsdelsträdgården; koloniträdgårdar; Mykorrhiza; The Allotment Plot;

  Abstract : This paper originates in a study of Community Gardens in the United States. An overview of how and why the gardens have emerged, their functions today, and their effects and problems is presented. The reader will also be introduced to a selection of Swedish movements that correspond with the phenomenon of the American Community Garden. READ MORE