Essays about: "kolsänka"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the word kolsänka.

 1. 1. Pyrolytic biochar stability assessed by chemical accelerating aging method

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Binbin Chen; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Now that the EU and Sweden have adopted a new climate policy framework to regulate net carbon emission. A new concept, negative CO2 emission, has been considered to neutralize the CO2 generated from necessary consumption of fossil fuel. Biochar, as a pyrolytic product from biomass, can store carbon in a relatively stable way. READ MORE

 2. 2. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 3. 3. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Björn Skålberg; Jacob Stenlund; [2020]
  Keywords : biokol; biochar; växtbädd; pyrolys; jordförbättring; vitalisering;

  Abstract : Biokol är en produkt med högt kolinnehåll. Upptäckten av biokol “Terra preta” kommer från Sydamerika där biokol var en restprodukt som visade sig ha mycket positiva effekter på växtligheten. READ MORE

 4. 4. Kolbalansen i Umeå kommuns skogar : en analys av tre brukningsstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Erik Lundmark; Simon Mattsson; [2020]
  Keywords : kolbalans; kolsänka; klimatförändring; beslutsstödssystem; flermålsanalys;

  Abstract : För att se hur kolförråd förändras och hur kolbindning Umeå kommuns skogar varierar över tid simuleras tre långsiktiga strategier. Den första strategin bygger på skötsel enligt Umeå kommuns skogsbruksplan. READ MORE

 5. 5. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefin Ågren; [2019]
  Keywords : fysisk planering; begränsa klimatförändringarna; kolinlagring; växthusgasutsläpp; urban sprawl; stadsranden; lantbrukslandskap; planetära gränser; klimaträttvisa;

  Abstract : Mänskligheten konsumerar utöver jordens tillgångar. Naturliga system rubbas. Klimatförändringarna hotar världen med extremväder. I Parisavtalet beslutades det att mänskligheten ska arbeta för att bromsa temperaturhöjningen vid 1,5 grader från förindustriell tid. READ MORE