Essays about: "kombinerad sjukdomsbekämpning"

Found 1 essay containing the words kombinerad sjukdomsbekämpning.

  1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Helena Sunning; [2019]
    Keywords : rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

    Abstract : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. READ MORE