Essays about: "kommersiella"

Showing result 1 - 5 of 431 essays containing the word kommersiella.

 1. 1. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Keywords : Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Abstract : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. READ MORE

 2. 2. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Cavell; [2022]
  Keywords : förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Abstract : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. READ MORE

 3. 3. Natural Hazards Impact on Real Estate Value : A Semi - Quantitative Risk Assessment of the Climatic Impact on Commercial Buildings in Milan, Italy

  University essay from KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Author : Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2022]
  Keywords : Natural Hazards; Real Estate Value; Climate Risk; Vulnerability; Extremväder; Fastighetsvärde; Klimatrisk; Sårbarhet;

  Abstract : In the light of the increased frequency of natural hazards in Europe alongside the high impact a hazardous event has on real estate value, real estate owners need to manage and strengthen assets within their entire portfolio to increase resilience and minimize the vulnerability to future negative impact. Further, a research gap exists in how to incorporate climate variables with real estate specifics which makes it challenging for property managers and other stakeholders to interpret the climatic impact on a particular asset. READ MORE

 4. 4. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ylva Johansson; [2022]
  Keywords : faba bean; Vicia faba minor; semiochemicals; kairomones;

  Abstract : Bönsmyg (Bruchus rufimanus) är en skadeinsekt vars larv orsakar skada i åkerböna (Vicia faba minor L), vilket reducerar bönornas kvalitet och kommersiella värde. Detta projekts syfte var att testa och utvärdera doftfällor i kombination med fångstgrödor som en biologisk kontroll mot bönsmyg. READ MORE

 5. 5. “Big brother sees you” : A qualitative study on users’ experiences with targeted advertising on Facebook

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Author : Marwa Ali; Mikaela Hollgren; [2022]
  Keywords : Targeted advertising; privacy; Facebook; big brother effect; panopticon; Riktad reklam; integritet; Facebook; big brother effekten; panopticon;

  Abstract : As a consequence of the exposure of scandals involving targeted advertising and data collection, privacy concerns have arisen among users of social media, in particular Facebook. Previous research studies demonstrate that consumers have little knowledge about online behavioural advertising and hold misconceptions about it. READ MORE