Essays about: "kommunikation"

Showing result 1 - 5 of 3446 essays containing the word kommunikation.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE

 2. 2. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Keywords : arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Abstract : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. READ MORE

 3. 3. The Adaptation of Communication Professional Roles to Organizational Complexity During Change Situations

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : David Gil Garcia; [2019]
  Keywords : change communication; organizational change; sensemaking; institutionalism; Social Sciences;

  Abstract : Scholars discuss about the importance of processes of communication in which all stakeholders actively participate influencing the constitution and development of change and organizations. However, communication professionals struggle to em-brace these assumptions and modify their roles and practices in these complex set-tings. READ MORE

 4. 4. Distributed Model Predictive Control for Rendezvous Problem

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Robert Bereza-Jarocinski; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis investigates the potential advantages and disadvantages of using adistributed control approach to land an autonomous drone on an autonomousboat. The expected advantages include better utilisation of computational resources,as well as increased robustness towards communication delays. READ MORE

 5. 5. Climate Neutral Management : Implement Circular Economy in the Construction Industry

  University essay from Karlstads universitet/Science, Mathematics and Engineering Education Research (SMEER)

  Author : Linnéa Weinesson; [2019]
  Keywords : Circular economy; Project management; Construction industry; Waste management; 3R concept; Cirkulär ekonomi; Projektledning; Byggbranschen; Avfallshantering; 3R koncept;

  Abstract : The construction industry releases a great amount of greenhouse gases to the atmosphere, uses loads of resources and generates a lot of waste. These actions are not sustainable, and the industry has therefore created a roadmap of how to become climate neutral until 2045. READ MORE