Essays about: "kommunikation"

Showing result 1 - 5 of 3519 essays containing the word kommunikation.

 1. 1. #AIRBNBWHILEBLACK - A case study on the narrative character of hashtag activism on Twitter in 2016

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Author : Nora Lundberg; [2019-09-19]
  Keywords : Narrative paradigm; hashtag activism; Airbnb; #AirbnbWhileBlack; critical consciousness;

  Abstract : Purpose: The aim of this study is to provide an understanding of the character of the communication conducted through the use of the hashtag #AirbnbWhileBlack on Twitter.Theory: Postcolonial theory will offer a contextual perspective on the issue of discriminatory hosts on Airbnb. READ MORE

 2. 2. Was it written for your audience? : Readability analyses of the information provided in English on a Swedish municipality’s website

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Petra Boyd; [2019]
  Keywords : readability; readability formulas; sentence structure; clauses per sentence; plain language; municipal information; English; Sweden;

  Abstract : In today’s multicultural society it is increasingly important that information is made available in a way that allows it to reach as many people as possible. The present study investigates the readability of the information provided in English on a Swedish municipality’s website. READ MORE

 3. 3. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE

 4. 4. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Keywords : arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Abstract : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. READ MORE

 5. 5. Automatic Speech Quality Assessment in Unified Communication : A Case Study

  University essay from Linköpings universitet/Programvara och system

  Author : Kevin Larsson Alm; [2019]
  Keywords : speech; voice; communication; qoe; quality of experience; unified communication; uc; speech quality assessment; speech quality; voice calls; gaussian mixture model; gmm; gaussian mixture regression; gmr; mel frequency cepstrum coefficients; mfcc; human feature cepstrum coefficients; hfcc; gammatone frequency cepstral coefficients; gfcc;

  Abstract : Speech as a medium for communication has always been important in its ability to convey our ideas, personality and emotions. It is therefore not strange that Quality of Experience (QoE) becomes central to any business relying on voice communication. READ MORE