Essays about: "kommunikativ praktik"

Found 2 essays containing the words kommunikativ praktik.

 1. 1. Scholarly communication as a situated learning process for PhD students : an exploratory study about publishing as a community of practice

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Author : Sofie Wennström; [2017]
  Keywords : Community of practice; higher education; personal epistemology; PhD students; scholarly communication; sociocultural learning; situated learning; doktorander; högre utbildning; kommunikativ praktik; kommunikativ rationalitet; personlig epistemologi; sociokulturellt lärande; situerat lärande; vetenskaplig kommunikation;

  Abstract : This master’s thesis aims to explore the practice of becoming a researcher and the learning process embedded in this activity by looking at the communicative practices of PhD students, within the context of academic publishing. It is likely that the way in which these soon-to-be researchers reason about the task of communication is related to their way of approaching their field of research as well as the lived world, which makes it relevant to explore further. READ MORE

 2. 2. Categories of Conceptions in Karlstad Community Classrooms : An analysis of educator interviews regarding new media technologies as teaching tools

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskapKarlstads universitet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Author : Robert Wallace; [2012]
  Keywords : utbildning strategier; medieteknik; pedagogik;

  Abstract : Från höstterminstarten 2011 har alla nya elever inom de kommunala gymnasieskolorna i Karlstad och Hammarö tillgång till en egen dator, en satsning som brukar gå under beteckningen en-till-en. Denna situation öppnar för en möjlighet att studera hur denna tekniska förändring också påverkar lärares upplevelse av teknikskiftet och hur lärarna uppfattar att tekniken förändrar skolvardagen. READ MORE