Essays about: "kompensatorisk tillväxt"

Found 4 essays containing the words kompensatorisk tillväxt.

 1. 1. Vaccinerad hangris : optimal lysinhalt?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Louise Lundahl; [2017]
  Keywords : vaccinerade hangrisar; lysin; protein; foder; tillväxt; klassning; kompensatorisk tillväxt; kväveutsläpp; foderstrategi;

  Abstract : Vaccination against boar taint with Improvac® is one of the alternatives to surgical castration. It was not until 2009 the use of Improvac® was approved within EU. There is a lack of Swedish studies concerning the requirement of protein and lysine to vaccinated male pigs. READ MORE

 2. 2. Möjligheten att med olika foderstater och inhysningsformer påverka ansättning av marmorering och intramuskulärt fett i fläskkött

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emelie Eriksson; [2015]
  Keywords : IMF; marmorering; fläsk; gris; inhysning; foder;

  Abstract : Efterfrågan på griskött av hög kvalitet ökar idag och lite svensk information finns att hitta om hur man som producent kan förbättra kvaliteten på fläskkött. Syftet med den här uppsatsen är därför att sammanfatta den senaste forskningen på hur man med olika foderstater och inhysningssystem kan påverka halten IMF (intramuskulärt fett) och marmorering i fläskkött. READ MORE

 3. 3. Näringsbehov hos moderlösa föl

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Pauline Klasson; [2015]
  Keywords : föl; näringsbehov; moderlösa föl; mjölk; mjölkersättning;

  Abstract : No summary of feeding recommendations for foals exists today, which is why this subject was chosen for a literature study. The aim of this study was to describe nutrient requirements of healthy full term foals and how the feeding should be designed to raise foals if they lose their mother. READ MORE

 4. 4. Fallstudie av 10 skånska gårdar för en lönsam stutproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Nina Bäcklund; [2007]
  Keywords : nötkreatur; stutar; drav; drank; potatispulpa; HP-massa; naturbete;

  Abstract : During the summer of 2005 a number of steer producers in Skåne, Sweden, found that their animals graded less favourable according to the EUROP carcass grading system when slaughtered, than ordinary. The aim with this project was to determine factors that affects the production result in steer production and to find the reason to the lower classification. READ MORE