Essays about: "konkurrens"

Showing result 1 - 5 of 320 essays containing the word konkurrens.

 1. 1. Generation Y and digital banking : How can traditional Swedish retail banks address the needs and behavior of Generation Y in digital banking?

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ludvig Wedberg; [2019]
  Keywords : Open banking; PSD2; Multisided platforms; Personalization; Customer experience; Customer journey; Generation Y;

  Abstract : The financial sector is transforming as a result of PSD2 and open banking. The traditional retail banks face new competition from FinTechs and BigTechs. 78 percent of Nordic banks are concerned by the threat of disruption and 88 percent think that they need to rethink their business model. READ MORE

 2. 2. Effects of nitrogen quality and quantity on weed-crop competition : a greenhouse experiment with Avena sativa and Avena fatua

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Lukas Hallberg; [2019]
  Keywords : weed-crop competition; resource pool diversity; soil microbes; weed community;

  Abstract : The intensification of agricultural activities has provided unprecedented increases in crop production. In the light of this development concerns have been raised about its negative environmental impact. High-input farm management has further reduced the weed diversity and shaped weed communities to consist of a few highly competitive weed species. READ MORE

 3. 3. An Analysis of Mission Requirements, Trade-offs, and Implementation for the On-Board Data Handling Subsystem of a Commercial Micro Moon Lander

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Björn Ordoubadian; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Space agencies worldwide have expressed interest in returning to the Moon,this time to permanently colonize the lunar surface. The private sector hasbegun preparing to meet the anticipated demand of goods and services thatwill be necessary to sustain a lunar colony. READ MORE

 4. 4. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Niklas Wessmark; [2019]
  Keywords : learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Abstract : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. READ MORE

 5. 5. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Claesson; [2019]
  Keywords : biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Abstract : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. READ MORE