Essays about: "konkurrensstrategi"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word konkurrensstrategi.

 1. 1. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 2. 2. Analysing Competition Barriers for the Aftermarket : The Case of Volvo Cars’ Air Filter

  University essay from KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Author : Daniel Ginzburg; Dennis Melin; [2018]
  Keywords : Competition barriers; Entry barriers; Aftermarket; Automotive; Air filter; Competitive strategy; Competition deterrence; Will fitters; Konkurrenshinder; Barriärer; Eftermarknad; Fordon; luftfilter; konkurrensstrategi;

  Abstract : Original equipment manufacturers (OEMs) spend plenty of resources in developing products and establishing a profitable market. This includes time-consuming investigations, costly research and development processes, as well as a great deal of risk-taking. READ MORE

 3. 3. Cost-based model for international logistics : case-study with IKEA Industry’s supply chain in Russia

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Jönsson; [2017]
  Keywords : Forest companies; IKEA Industry; International logistics; International supply chains; Logistics costs; Mapping; Russia forest sector; Sourcing; Supply chain management; Supply chain performance; IKEA Industri; Internationell logistik; Internationella värdekedjor; Kartläggning; Logistikkostnader; Optimering av värdekedjor; Rysk skogssektor; Skogsföretag; Värdekedjans prestation;

  Abstract : The global market is constantly changing, which implies that successful companies incessantly need to respond to new conditions of how they operate. One strong trend changing the structure of the market is globalization, making the business arena wider with intensified investments and trade across borders. READ MORE

 4. 4. Simulation based product development and competitiveness : How does a simulation based product development affect a company’s overall future competitiveness?

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Frida Bergström; Marika Björkvall; [2015]
  Keywords : Simulation based product development; product development; competitiveness; QFD; quality function deployment; strategies; Scania; process evaluation; SBPD components;

  Abstract : The gradually increasing competition that occurs in mature markets, pushes the companies to consider new ways of competing. The more mature the market becomes the higher level of competitive fulfillment and edge is needed. E.g. READ MORE

 5. 5. Locating outsourced and offshored production based on supply chain strategy: Findings from Swedish fashion/trend apparel companies

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Daniel Persson; Emma Mählkvist; [2014]
  Keywords : Klädindustrin; supply chain-strategi; produktkategorier; faktorer vid lokalisering; lågkostnadsländer; outsourcing; offshoring; Fashion apparel industry; supply chain strategy; product categories; localization factors; low cost countries; outsourcing: offshoring; Technology and Engineering;

  Abstract : Bakgrund: En stor utmaning inom klädindustrin är att kombinera produkters korta livscykler med de komplexa försörjningskedjornas långa ledtider. Följaktligen finns det ett antal supply chain-strategier som hanterar utmaningen olika: kostnadseffektiva, responsiva och resultatdrivna som fokuserar på ett större antal aspekter. READ MORE