Essays about: "konkurrentorientering"

Found 2 essays containing the word konkurrentorientering.

 1. 1. Upplevda kopplingar mellan marknadsorientering och lönsamhet på svenska mjölkgårdar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Gustav Grahn; Joakim Engman; [2017]
  Keywords : marknadsorientering; mjölkproduktion; kundorientering; konkurrentorientering; interfunktionell koordinering; lönsamhet;

  Abstract : Mjölkbranschen i Sverige har under senare år varit drabbad av dålig lönsamhet och låga mjölkpriser. Trots detta så är det vissa företag som lyckas vara lönsamma. Vad är det som gör att vissa företag är lönsamma? Att vara marknadsorienterad har i många studier visats ha en koppling med lönsamhet. READ MORE

 2. 2. Market orientation in small to medium sized Biotech companies in Sweden

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : Ondina Åsberg; [2007]
  Keywords : Market orientation; biotechnology SMEs;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate if small to medium sized biotechnology companies in Sweden are market oriented, or if they are research and technology orientated. Market oriented meaning being customer focused, having a strong competitor orientation and building customer solutions using a team approach; and the higher the marketing knowledge – the stronger the market orientation. READ MORE