Essays about: "konst"

Showing result 1 - 5 of 160 essays containing the word konst.

 1. 1. Hilma Af Klint Museum

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Aksel Klintmalm; [2018]
  Keywords : Hilma af Klint; art; museum; Lidingö; Stockholm; Exhibition; Konst; Lidingö; Stockholm;

  Abstract : A Hilma af Klint museum on the island of Lidingö in Stockholm .... READ MORE

 2. 2. Point of Constant Departures

  University essay from Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Author : Mario Maria Fjell; [2018]
  Keywords : agential realism; queer feminism; performance art; sound and impermanence;

  Abstract : We have to be specific. To take a stand. We have to tell a specific story. Therefore we need to come together. READ MORE

 3. 3. From Sound to Score : A search for a post-genre compositional process

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Author : Jörgen Häll; [2018]
  Keywords : Post-genre; Digital Audio Workstation; DAW; Composition; Post-modernism; Sample library; Electroacoustic music; MIDI; Interpretation;

  Abstract : In this thesis, the author explored an alternative way of composing contemporary western art music, being inspired by thoughts regarding post-genre. The composition method incorporated the use of the Digital Audio Workstation (DAW) software Cubase. READ MORE

 4. 4. feeling utlramarine : la mer l'amour la mort

  University essay from Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Author : Klara Ström; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : La mer, it means the ocean in French. With the same pronunciation; la mère means the mother. The ocean, the mother. L’amour means love and la mort means death. READ MORE

 5. 5. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE