Essays about: "kontemplation"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word kontemplation.

 1. 1. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE

 2. 2. En annan värld : tre gestaltningsförslag till Millennieskogens meditationsrum i Malmö Botaniska trädgård

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna-Karin Ekwall; [2013]
  Keywords : Gestaltning; växtkomposition; växtsamhällen; Nordamerika; Millennieskogen; meditationsrum; Malmö Botaniska trädgård; Lindängelund;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om att presentera ett förslag till en gestaltning av tre gröna meditationsrum som är belägna i den framväxande Millennieskogen i Malmö Botaniska trädgård i Lindängelund, Sverige. Malmö Botaniska trädgård är tänkt att bli en attraktion för Malmö och dess befolkning och skall ligga i södra Malmö. READ MORE

 3. 3. Hail Perret - the art of shaving

  University essay from Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Author : Niclas Andersson; [2012-02-13]
  Keywords : Time; Self-caring; Contemplation; Senses; Shaving;

  Abstract : Hail Perret is a celebration to the act of manual labor and the art ofcraftsmanship. The purpose of the project is to create the will to slowdown one specific situation in our everyday life, the act of shaving, andcreate a space for the user to take some time for him, both mentally andphysically. READ MORE

 4. 4. Lugn i staden – vad kan det innebära, hur kan det uttryckas?

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Ida Karlsson; [2012]
  Keywords : lugn; kontemplation; hälsa; välbefinnande; ljud; plats; stress;

  Abstract : Uppsatsen behandlar lugn vilken är en subjektiv upplevelse, påverkad av såväl inre som yttre faktorer. Målet är att presentera lugn och dess betydelse utifrån olika infallsvinklar och försöka se på vilket sätt vi människor har behov av att finna lugnet i staden. Samt att analyserna skall leda till enkla sammanfattande illustrationer. READ MORE

 5. 5. Och sen då? En studie av gestaltningsprinciper för framtida alternativa begravningsplatser

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Frida Cartbo; [2012]
  Keywords : andlighet; begravningsplats; icke-religiös; kontemplation; kyrkogård; minnesplats; sekulär; stillhet;

  Abstract : I Sverige pågår en process där allt fler människor betraktar sig som icke-religiösa och väljer att lämna sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Med bakgrund av denna samhällsutveckling är det troligt att fler alternativa begravningsplatser kommer att efterfrågas i framtiden. READ MORE