Essays about: "kontinuitet"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the word kontinuitet.

 1. 1. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2020]
  Keywords : governance; nätverk; identitet; Agenda 2030; globala målen; Leader Upplandsbygd; leadermetoden; hållbar utveckling;

  Abstract : Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. READ MORE

 2. 2. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Josefine Kyhlström Blomqvist; [2020]
  Keywords : bombmurkla; Sarcosoma globosum; fridlyst art; inventering; skogstillstånd; skyddad skog; granbarkborre; Uppsala län;

  Abstract : Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en skålsvamp som normalt växer under vårvintern i barrmatta samt i mossvegetation i äldre granskogar på väldränerad mark. I södra och mellersta Sverige förekommer arten ofta i blockig terräng på moränmark eller i sluttningar. READ MORE

 3. 3. SYGEPLEJERSKENS ERFARING I AT ARBEJDE MED BORGER DIAGNOSERET MED DIABETES OG DEMENS I EGET HJEM

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Mirna Hachem; [2020]
  Keywords : Dementia; home nursing; self-care; diabetes; qualitative descriptive study;

  Abstract : Baggrund: Pleje af borger med diabetes og demens kræver betydelig planlægning og gennemgang, og der skal foretages løbende vurdering af patientens egenomsorgsevne, som blandt andet fødeindtag, og evnen til at administrere medicinen på en forsvarlig måde. Diabetes og demens kan manifesteres samtidigt, hvor den ene er potentielt livstruende, mens den anden forårsager et alvorligt progressivt tab af hukommelse og kognitiv funktion. READ MORE

 4. 4. Managing a transformation towards industry 4.0 : A study within the bus manufacturing industry

  University essay from Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Author : Oskar Ekebring; Mattias Eriksson; [2020]
  Keywords : Industry 4.0; bus manufacturing operations; change management; knowledge-based view; roadmap; Industri 4.0; busstillverkning; förändringsarbete; kunskapsbaserat synsätt; färdplan;

  Abstract : Prior research suggests that industry 4.0 could bring numerous benefits to firms manufacturing operations. Despite industry 4.0’s overwhelming popularity, there is considerable confusion surrounding how to approach a transformation, and additionally how it will affect organizations. READ MORE

 5. 5. Välkommen till Kattarp : en studie av de möjligheter och utmaningar en tätort på landsbygden står inför

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Landsbo; [2020]
  Keywords : identitet; handlingsutrymme; ontologisk trygghet; kapital; vardagsliv; Helsingborgs stad;

  Abstract : Kattarp är en av de sju tätorterna på landsbygden med järnvägsstation som Helsingborgs stad planerar att utveckla. I Kattarp har ett antal områden förberetts för exploatering, men få aktörer vill köpa eller bygga bostäder i Kattarp trots att Helsingborgs tomtkö är lång. READ MORE