Essays about: "kontroll"

Showing result 1 - 5 of 1142 essays containing the word kontroll.

 1. 1. Unraveling Paradoxical Tensions in Digital Servitization Ecosystems : A case study in the mining industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Johannes Åström; Jakob Karlelid; [2024]
  Keywords : Digital servitization; Ecosystem; Paradoxes; Tensions; Digital tjänstefiering; Ekosystem; Paradoxer; Spänningar;

  Abstract : Purpose - This study aims to understand what paradoxical tensions arise within an ecosystem when companies collectively pursue digital servitization and how these tensions impact value co-creation. Method -  The study is an explorative single-case study based on the mining industry in Sweden and involves respondents from industry-leading organizations. READ MORE

 2. 2. Analyzing the Effects of Virtualization on Cloud Platform Performance

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Author : Gaylord Kaya; [2024]
  Keywords : hypervisor; container; virtualization; cloud computing; hypervisor; container; virtualization; cloud computing;

  Abstract : Denna avhandling utforskar den komplexa interaktionen mellan virtualiseringstekniker och prestanda för molnapplikationer. Genom att utvärdera hypervisor- och containerbaserade metoder skapar vi en teoretisk grund för att förstå rollen för virtualisering i modern molnbaserad miljö. READ MORE

 3. 3. Multi-Parameter Modelling of Surface Electromyography Data

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Ahmad Alosta; Josef Djärf; [2024]
  Keywords : Surface electromyography; modelling; Python; sEMG; decomposition; neuroengineering; motor unit; muscle; simulation; Technology and Engineering;

  Abstract : Ytelektromyografi (sEMG) mäter skelettmuskelfunktionen genom att registrera muskelaktivitet från hudens yta. Tekniken kan användas för att diagnostisera neuromuskulära sjukdomar och som ett hjälpmedel vid rehabilitering, biomedicinsk forskning och för interaktion mellan människa och dator. READ MORE

 4. 4. Kartläggning av krisberedskapen på nötkreatursgårdar i Uppland : en intervjustudie av lantbrukares uppfattningar om sårbarheter och styrkor i beredskapen på mjölk- och köttgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Christine Dahl; [2024]
  Keywords : nötkreatur; ko; mjölkko; kris; krisberedskap; beredskap; beredskapsplan; lantbrukare; resiliens;

  Abstract : Primärproduktionen, där animalieproduktion är en del, behöver kunna fortgå trots störningar så som mer extrema väderförhållanden med långdragen torka eller kraftiga skyfall, större sjukdomsutbrott eller i värsta fall väpnad konflikt. Idisslare har en viktig roll i vår livsmedelsförsörjning men i dagsläget vet vi väldigt lite om hur den enskilda gården skulle påverkas vid olika samhällsstörningar. READ MORE

 5. 5. LEO Satellite Connectivity for flying vehicles

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jinxuan Chen; [2023]
  Keywords : LEO satellite network; satellite connectivity strategy; Nash-SAC; flying vehicles; LEO:s satellitnät; Strategi för satellitanslutning; Nash-SAC; flygande fordon;

  Abstract : Compared with the terrestrial network (TN), which can only support limited covered areas, satellite communication (SC) can provide global coverage and high survivability in case of an emergency like an earthquake. Especially low-earth orbit (LEO) satellites, as a promising technology, which is integral to achieving the goal of global seamless coverage and reliable communication, catering to 6G’s communication requirements. READ MORE