Essays about: "kooperation"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word kooperation.

 1. 1. Motivation för att vara förtroendevald i Lantmännen : en undersökning om vad som motiverar förtroendevalda. Då, nu och i framtiden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Österberg; [2014]
  Keywords : förtroendevalda; kooperation; Lantmännen; motivation; socialt kapital;

  Abstract : Lantmännen ekonomisk förening (Lantmännen) är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, lantbruksmaskiner, livsmedel och energi. Företaget är ett medlemsägt företag med cirka 33 500 medlemmar, som var och en har en röst. READ MORE

 2. 2. Hur nöjda är Arlas medlemmar? : utvärdering ur ett medlemsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Susanna Olsson; [2012]
  Keywords : Arla food amba; förtroende kooperation; nöjdhet;

  Abstract : Kooperativa föreningar ägs och drivs av medlemmarna efter deras verksamhetsbehov. Medlemmarna investerar i föreningen för att den ska kunna avsätta deras produkter på ett lönsamt sätt. För att det ska fungera måste det finnas tilltro till föreningen, ledningen och styrelsen. READ MORE

 3. 3. Kampen för eller mot biodrivmedel : svenska utvecklings- och miljöorganisationers ställningstagande i frågan om biodrivmedel från Östafrika

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linda von Seth; [2012]
  Keywords : Östafrika; biodrivmedel; Syd;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur olika utvecklings- och miljöorganisationer ställer sig till den polariserade frågan om biodrivmedel som producerats i Östafrika och på vilka grunder de har tagit den ställning som de har gjort. De organisationer jag har studerat i den här uppsatsen är Kooperation utan gränser, Gröna Bilister, Svenska Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. READ MORE

 4. 4. Transnationell kooperation : en studie av DLA Agro

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Niclas Eserup; Oscar Johansson; [2011]
  Keywords : transnatinell kooperation; medlemsnytta; agentteori; transaktionskostnadsteori; äganderättsteori; kooperativ organisationsstruktur; DLA Agro;

  Abstract : Farmers Cooperative has in recent years developed from national markets to cross-border, international, collaborations. One example is the merger between the Swedish dairy company Arla and Danish MD Foods, where the companies collectively are sought to reduce transaction costs and thus improve efficiency. READ MORE

 5. 5. Medlemmarnas syn på lantbrukskooperativa företag : en jämförelse mellan föreningar av olika storlek

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Friis; [2011]
  Keywords : kooperation; förtroende; attityd; storlek; Lantmännen; Varaslättens Lagerhusförening; Södra Åby Lokalförening;

  Abstract : During the last decade several cooperatives have struggled against many problems. Especiallyin North America several cooperatives have been forced to reconstruct, merge or have beenpurchased by other firms. There are many reasons behind these problems, but one observationmade on these cooperatives implies that they have one thing in common. READ MORE