Essays about: "koordination"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word koordination.

 1. 1. RFID for more effective and efficient train maintenance : A case study of a train depot in a deregulated market

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Diana Henningsson; Olivia Wendel; [2019]
  Keywords : RFID; effective and efficient train maintenance; deregulated train markets; optimal utilization of train depots.; RFID; effektivt tågunderhåll; avreglerade tågmarknader; optimalt utnyttjande av tågdepåer.;

  Abstract : In this master thesis the potential value of using RFID technology in train depots has been investigated. Train depots are a crucial part of the railway system as safe and timely traffic relies on the maintenance activities preformed in them. READ MORE

 2. 2. Successfully Utilising RPA

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Ian Sandholm; [2019]
  Keywords : Robotic Process Automation; RPA; Service Automation; Single-case study; Value; Bottlenecks and Risks.; Robotic Process Automation; RPA; Service Automation; Fallstudie; Värde; Flaskhalsar och Risker.;

  Abstract : This thesis aimed to study how Robotic Process Automation (RPA) can be successfully utilised by a large international company. By adopting a single case-study research approach the author have examined a large international company's utilisation of RPA; what value it associates with the technology, together with bottlenecks and risks that may prevent the company from receiving such value. READ MORE

 3. 3. The process of OBD certification : a comparative study between Euro VI and CARB

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Shilan Anayati; Mohammed Gaber; [2019]
  Keywords : On-Board-Diagnostics; certification process; EURO VI; CARB; heavy-duty engines; organisational change; coordination; distribution of responsibility; On-Board-Diagnostics; certifieringsprocess; EURO VI; CARB; tunga fordon; organisationsförändring; koordination; ansvarsfördelning;

  Abstract : Purpose: The purpose of this study is to compare the legal requirements for Euro VI and CARB regarding OBD certification in order to identify the challenges that may come for a manufacturer’s move from Euro VI classified heavy-duty engines to engines that meet the requirements of CARB. Furthermore, the study also aims to identify the effects that these challenges will have on the organisation. READ MORE

 4. 4. Development of techniques for measuring the mobility of knee joints in children with Cerebral Palsy

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Nadia Wåhlin; Louise Wrange; [2018]
  Keywords : Range of motion; Cerebral Palsy; Technology and Engineering;

  Abstract : Cerebral Palsy, commonly referred to as CP, is a neurological disorder that results in loss or impairment of motor function, which affects body movement, muscle control, muscle coordination and balance. In Sweden, about 200 children are diagnosed with Cerebral Palsy every year and the disorder can cause imbalances between the muscles. READ MORE

 5. 5. En beskrivning av islandshästens gångarter : - vad påverkar rörelsemönstret?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ebba Zetterberg; [2018]
  Keywords : gångart; islandshäst;

  Abstract : Hältor är vanligt förekommande hos hästar. För att identifiera och lokalisera var hältan sitter studeras symmetrin i hästens rörelsemönster. Islandshästens rörelsemönster skiljer sig från de flesta andra hästraser med sin utökade förmåga att röra sig i pass och tölt. READ MORE