Essays about: "kotled"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word kotled.

 1. 1. Vanligaste diagnoserna hos svenska travhästar

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Tamara Skutnabb; [2020]
  Keywords : karpalled; kotled; tränarstatus; ålder; skador; sjukdom; trotter; carpal; fetlock; trainer; status; age; injuries; diseases;

  Abstract : Due to a successful breeding process the fastest trotters will within 50 years run at the speed of 1.09 from volt start. Harness racing is a popular sport and a big industry in Sweden with 850 different racing events and 903 million SEK in purse money annually. Consequently, owners and trainers of racehorses want to see their protegees race. READ MORE

 2. 2. Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Olivia Nordberg; [2020]
  Keywords : osteochondros; häst; genetisk bakgrund; arvbarhet;

  Abstract : Osteochondros (OC) är en multifaktoriell sjukdom där broskbildning sker istället för benbildning vid tillväxt. Brosket går i nekros och risken finns för lösa benfragment, även ofta kallat osteochondrosis dissecans (OCD). READ MORE

 3. 3. Goniometrimätning i karpus och kotled på häst med manuell och digital goniometer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nicole Gandre Lauridsen; [2019]
  Keywords : goniometry; fetlock; carpus; joint motion;

  Abstract : Skäl att utföra studien: Radiografi har länge använts som ”Gold Standard” vid mätningar av ROM. Då radiografi både är dyrt, tidskrävande och utsätter patienter och personal för strålning behövs en objektiv och validerad metod för att mäta ROM som saknar radiografins nackdelar. READ MORE

 4. 4. Svullnad i kotled och kotsenskida hos häst : hur mäter man objektivt?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Maria Svernhage; [2017]
  Keywords : ledsvullnad; kotled; kotsenskida; häst; måttband; skänkelmätare; skjutmått; joint swelling; fetlock joint; digital sheath; horse; tape measure; slide caliper;

  Abstract : Vid ortopediska undersökningar är det viktigt att utvärdera om svullnad i synoviala strukturer föreligger. Graden av svullnad kan användas för att följa en patient under behandling och rehabilitering. På häst används vanligen palpation för att bedöma svullnad i leder och andra synoviala strukturer. READ MORE

 5. 5. EquumTemp : A palpation aid that document and detect temperature changes on the surface of horse’s forelimbs

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Lisa Andersson; [2016]
  Keywords : Horse; Palpate; Forelimb; Temperature; Interaction design; Technology; Hardware; Temperature sensor; Encapsulate; EquumTemp; ;

  Abstract : At the moment, in the daily health care for horses there is a lack of technical aids for private use. As a horse owner you need to physically palpate the horse’s limbs to detect signs of injury and lameness. It is difficult and the signs are usually vague and hard to distinguish. READ MORE