Essays about: "kpk"

Found 2 essays containing the word kpk.

 1. 1. Strukturförändringar inom svensk styckningsindustri : strategival och möjligheter

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mats Johansson; [2006]
  Keywords : styckningsföretag; styckningsindustrin; strategi; differentiering; fokusering; avveckling;

  Abstract : Syftet med denna studie är att kartlägga små och medelstora styckningsföretags förutsättningar och möjligheter vid en förändring av marknaden. Utifrån kartläggningen skall studien belysa vilka möjligheter som finns för ett företag gällande vertikal och horisontell integration eller avveckling samt olika strategier, nämligen kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. READ MORE

 2. 2. ICAs konsumentpackade kött : en utvärdering i butiksledet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Robert Petersson; [2005]
  Keywords : konsumentpackat kött; ICA; kpk; Hilton Food Group; HFG;

  Abstract : Hittills har nästan allt färskt kött, som sålts i Ica-butiker, styckats och paketerats i butikerna. Köttavdelningen hos de flesta Ica-butikerna har länge tampats med dålig lönsamhet, främst beroende på stort svinn och höga arbetskostnader. READ MORE