Essays about: "kreativitet"

Showing result 1 - 5 of 83 essays containing the word kreativitet.

 1. 1. Vilka kunskaper har skolbarn om matens ursprung och varifrån denna kommer? : en kvalitativ studie i årskurs 5

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Tor Pålsson; [2019]
  Keywords : barn; mat; livsmedel; ursprung; kunskap;

  Abstract : Ett viktigt område är framtidens matförsörjning och dess utmaningar. För att hantera dessa utmaningar krävs både kunskap och kreativitet samt att framtida generationer i ett tidigt skede förstår hur dagens matproduktion fungerar och är uppbyggd. READ MORE

 2. 2. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 3. 3. The Difference in Differentness: Low-Risk, High-Budget versus Innovation and Creativity : An exploratory view from a game-designer’s perspective

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Slavko Stojnić; [2019]
  Keywords : saturation; innovation; differentness; AAA; Indie; video game; industry; risk; creativity; övermättnad; innovation; olikhet; AAA; Indie; TV-spel; industri; risk; kreativitet;

  Abstract : With what seems like decades of debate behind us, low-risk, high-budget, high exposure releases are still seen as a threat to creativity, innovation and health of the game industry as a whole. This exploratory pilot study aims to evaluate methods and create instruments which can be used to measure and compare the levels of differentness contained within the AAA and Indie releases. READ MORE

 4. 4. The Creative Networker : Predicted Relations between Network Behavior and Creativity

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Marcus Magnusson; [2019]
  Keywords : Exploratory study; Network behavior; Creativity; Domain specificity; structural facets; Domänspecifik kreativitet; Nätverksbeteende; Explorativ studie; Strukturella komponenter;

  Abstract : The purpose of the present study was to analyze the significance ofcreativity for network behavior. Similar to other network behavioral studiesthe multidimensional approach was utilized where networking was dividedinto sub dimensions with external and internal counterparts. READ MORE

 5. 5. Collective Creativity as a driver for innovation : A qualitative multiple case study analysis of the phenomena of Collective Creativity within innovation-driven environments

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Franziska von Tempski; [2019]
  Keywords : Collective Creativity; Innovation; Management;

  Abstract : In our today’s fast-paced and rapidly changing world, innovation became a crucial factor for economic growth and organizational effectiveness [35,37]. Several factors promoting innovation have been discussed in literature, mostly focusing on individual creativity as its main driver. READ MORE