Essays about: "kreativitet"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the word kreativitet.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 2. 2. The Difference in Differentness: Low-Risk, High-Budget versus Innovation and Creativity : An exploratory view from a game-designer’s perspective

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Slavko Stojnić; [2019]
  Keywords : saturation; innovation; differentness; AAA; Indie; video game; industry; risk; creativity; övermättnad; innovation; olikhet; AAA; Indie; TV-spel; industri; risk; kreativitet;

  Abstract : With what seems like decades of debate behind us, low-risk, high-budget, high exposure releases are still seen as a threat to creativity, innovation and health of the game industry as a whole. This exploratory pilot study aims to evaluate methods and create instruments which can be used to measure and compare the levels of differentness contained within the AAA and Indie releases. READ MORE

 3. 3. The Creative Networker : Predicted Relations between Network Behavior and Creativity

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Marcus Magnusson; [2019]
  Keywords : Exploratory study; Network behavior; Creativity; Domain specificity; structural facets; Domänspecifik kreativitet; Nätverksbeteende; Explorativ studie; Strukturella komponenter;

  Abstract : The purpose of the present study was to analyze the significance ofcreativity for network behavior. Similar to other network behavioral studiesthe multidimensional approach was utilized where networking was dividedinto sub dimensions with external and internal counterparts. READ MORE

 4. 4. Drivers and Barriers for Reducing Food Waste in School Kitchens

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Marika Arvidsson; [2019]
  Keywords : Food waste; food production; school kitchens; public kitchens; change management; change; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Of the food produced for human consumption, one-third is lost or wasted. Food waste has an impact on the environment in several ways and it is thus required to reduce food waste in all parts of the value chain. The objective of this thesis is to identify drivers and barriers for implementing food waste reducing strategies in school kitchens. READ MORE

 5. 5. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olof Olterman Arvidsson; [2018]
  Keywords : barn; lekparker; utemiljöer; Uppsala; växtmaterial;

  Abstract : Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. READ MORE