Essays about: "krisberedskap"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word krisberedskap.

 1. 1. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Nadia Andersson; [2023]
  Keywords : Civilförsvar; lagring; livsmedelsstrategi; offentlig sektor; rotfrukter; SWOT-analys; totalförsvar;

  Abstract : Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. READ MORE

 2. 2. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 3. 3. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tea Madunic Olsson; [2022]
  Keywords : semi-natural pastures; restoration; policy; governance; land-use;

  Abstract : Semi-natural pastures are one of the essential types of land for biodiversity in Sweden; the land provides significant beneficial values for biodiversity and is an essential part of the primary food production system. This study aims to increase understanding of how the new policy may influence farmers who wish to restore pastures. READ MORE

 4. 4. Modellering och simulering av ett robust och resilient biogassystem för ökad försörjningstrygghet

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Lovisa Forsell; Katja Orrenius; [2022]
  Keywords : biogasanläggning; energiberedskap; krisberedskap; förnybar elproduktion; energilagring;

  Abstract : Within the Swedish defense there is a clear target when it comes to strengthening the country’s emergency preparedness. In connection to this, there are demands when it comes to the security of supply of fuel and electricity. READ MORE

 5. 5. Understanding swedish prepping : a mixed-method study on resilience, trust, and incentives to prepare for crises

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Olsson; [2021]
  Keywords : prepping; emergency preparedness; crisis; social resilience; community resilience; vulnerability; trust; social capital;

  Abstract : The focus of this thesis is individual emergency preparedness – prepping - in Sweden. Due to several threats and crises in recent years, including the COVID-19 pandemic, the Swedish Parliament chose to resume emergency preparedness planning in 2017, but few Swedes are prepared themselves. READ MORE