Essays about: "kropp"

Showing result 1 - 5 of 90 essays containing the word kropp.

 1. 1. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Keywords : Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Abstract : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. READ MORE

 2. 2. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Annika Salisbury; [2019]
  Keywords : Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Abstract : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. READ MORE

 3. 3. Optimization of diagonal stiffeners to handle wind pressures on silos

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Author : Max Hellberg; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : In this report the focus is set on how to optimize the support structure of a silo and in particular, the stiffeners and fastener. The main force of the silo comes from the wind pressures. The design is subjected to the Swedish and European standards SS-EN 199-1-4:2005, 1993-1-1:2005 and 1990. READ MORE

 4. 4. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ida Escudero Saukko; [2018]
  Keywords : medvetet ätande; ätbeteende; mobil applikation; nutritionsstatus; livsmedelskonsumtion;

  Abstract : Mindful eating handlar om att medvetandegöra relationen till maten, ätandet och kroppen genom inkludering av alla sinnen, igenkänning av vanor och medvetenhet om hunger och mättnad. Konceptet har använts framgångsrikt för ökat medvetet ätande i flera studier. READ MORE

 5. 5. Make people move : Utilizing smartphone motion sensors to capture physical activity within audiences during lectures

  University essay from KTH/Visualisation - Interaction - Collaboration, VIC

  Author : Frida Eklund; [2018]
  Keywords : Smartphone motion sensors; Motion gesture interaction; Audience Response Systems;

  Abstract : It takes only about 10-30 minutes into a sedentary lecture before audience attention is decreasing. There are different ways to avoid this. READ MORE