Essays about: "kropp"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word kropp.

 1. 1. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Keywords : Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Abstract : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. READ MORE

 2. 2. ‘Nobody puts Baby in a corner’ : A critical response to apartments and furniture designed based on modernistic ideals.

  University essay from Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Author : Aminath Sawsan Ahmed; [2019]
  Keywords : apartment interiors; architecture; body and architecture; furniture design; human positions; interior design; modernist architecture; spatial interaction; arkitektur; inredningsarkitektur; kropp och arkitektur; lägenhets interiör; modernistisk arkitektur; möbeldesign; rumslig gestaltning;

  Abstract : My study challenges the status quo that seems to exist in the design of modern apartments, which is heavily influenced by the modernistic movement that flourished in early 20th century. Modernists strived to create a just and equal society, by challenging the social order and the traditional hierarchical system. READ MORE

 3. 3. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 4. 4. Artificially Authentic and Authentically Artificial : Experiencing the body of the past through the affect of the transmedial narrative of the Outlander-story world

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Moa Hågbäck; [2019]
  Keywords : Material; physical; historic space; transmedia; cultural heritage tourism; affect; prosthetic; Scotland; cultural collective individual memory; memory culture; fan-experience;

  Abstract : Målet och syftet med denna studie är att observera, tolka, och vidareutveckla förståelsen för den samtida turistens interagerande med, och omförhandlande av, det historiska rummet genom individualistisk påverkan från fiktiva narrativ – i detta fallet, Outlanders transmediala berättelsevärld. Genom ett teoretiskt ramverk uppbyggt på materialism, påverkan, tidsresande och proteser har jag analyserat och kartlagt både kulturarvsplatserna samt Outlander-fansens interaktion med dessa genom att ha deltagit själv i två guidade endagarsturer, samt genom en djupgående, om än liten, enkät. READ MORE

 5. 5. Designing for and with Care in Multispecies Kinship: Exploring Methods of Decentering the Human in Design

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Patricia Ciobanu; [2019]
  Keywords : non-anthropocentric design; decentering the human in de- sign; multispecies kinship; designing with and through care; cultural probe; body map; extended body map;

  Abstract : In the current climate crisis, creating a symbiotic collaboration between all members of an ecosystem has become a prominent topic. By reevaluating human-centered methodologies through a cultural probe and an orienting activity, I address notions of collaboration, cohabitation and extending one’s body beyond the skin. READ MORE