Essays about: "kroppsmått"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word kroppsmått.

 1. 1. Bedömning av kroppshull hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Holm; [2019]
  Keywords : body condition score; BCS; bedömare; kroppsmått;

  Abstract : Hullbedömning har blivit ett allt mer betydelsefullt redskap i det kliniska arbetet, framförallt på grund av ökande överviktsproblematik hos hundar. Body Condition Score (BCS) är en välanvänd metod för bedömning av kroppshull och i denna studie har en 9-gradig BCS-skala enligt Laflamme (1997) använts. READ MORE

 2. 2. Wristband Design for Pool Safety System : Redesign of Multifunctional Wearables for Drowning Detection

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Jonas Larsson; Johan Carlén; [2017]
  Keywords : Industrial design engineering; pool safety; human-centred design; wristband design; wearables; Teknisk design; poolsäkerhet; användarcentrerad design; armbandsdesign; wearables;

  Abstract : Every year, people are injured or even drowns in pools all over the world. Even in pools with monitoring lifeguards, accidents happen. One reason for submerge injuries or drownings is that they often are silent, which make incidents hard to detect. READ MORE

 3. 3. Genetiska analyser av kroppsmått hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Chameli Lawrence; [2014]
  Keywords : Kroppsmått; exteriör; arvbarhet; kandidatgener;

  Abstract : Det finns en stor variation av raser med olika form och storlek hos hästar. De olika hästraserna har förändrats genom åren delvis på grund av hästens olika användningsområden. Idag används hästen som fritidsaktivitet, inom sport med mera jämfört med förr då den användes mest inom jordbruket eller för militära syften. READ MORE

 4. 4. Metoder för hullbedömning av hästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Eva Andersson; [2010]
  Keywords : Häst; Hullbedömning; Body Condition Score;

  Abstract : Ett flertal vanliga orsaker till hälsostörningar hos häst (t.ex. fång och reproduktionsstörningar) kan förebyggas genom att hästen hålls i ett lagom hull, varken för tjock eller för smal. Många hästägare har, ofta på grund av bristande kunskap, svårt att korrekt kunna bedöma sina hästars hull. READ MORE

 5. 5. Går feta hästar att banta?

  University essay from SLU/Other

  Author : Annika Lörincz; [2006]
  Keywords : hästar; viktminskning;

  Abstract : Det är vanligt att hästar är feta idag. Det beror på att hästarna får mer energi än vad de gör av med. En fet häst utsätts lättare för hälsoproblem än en häst som håller sin normala vikt. Många hästägare överutfodrar med energi och därför blir hästarna feta eftersom de inte förbränner överskottsenergin. READ MORE